TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın Yeri: ANKARA

Anahtar Kelimeler: Teknik Kongre, Ziraat Mühendisliği, Tarım, Tarım Politikaları

Giriş

İlgilendiğiniz makaleye pdf‘de bulunan içindekiler bölümünden tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İcindekiler

BİTKİ KORUMA

 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ SON YILLARDA ÇIKAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
 • BİYOLOJİK MÜCADELEDE SON GELİŞMELER
 • DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE
 • TÜRKİYE`DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
HAYVANSAL ÜRETİM
 • TÜRKİYE`DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE; DURUM, DEĞİŞİMLER VE ANLAYIŞLAR
 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEĞİŞİMLER  VE YENİ ARAYIŞLAR
 • KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR
 • TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, ÜRETİMPOTANSİYELİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 • TÜRKİYE`DE ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM
 • TÜRKİYE`DE HAYVANSAL LİFLERİN GELENEKSEL VE ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANIMI
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
 • SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM ve TÜKETİM PROJEKSİYONLARI
 • BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ
 • SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI
 • BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ VE SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE ULUSAL MEVZUATTAKİ YERİ
TARIMSAL GİRDİLER
 • TARLA BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ, KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR
 • BAHÇE BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ VE KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR
 • TÜRKİYE`DE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİ, DENGELİ GÜBRELEME
 • TÜRKİYE DAMIZLIK ÜRETİMİ VE KULLANIMI ÜZERİNE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR
 • TÜRKİYEDE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER
 • TÜRKİYE`DE TARIM İLAÇLARI ÜRETİM VE KULLANIMI 
 • TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • TRAKTÖR ve TARIM MAKİNALARI İMALAT SANAYİNİN BUGÜNÜ ve GELECEĞİ
 • TÜRKİYE TARIMINDA ENERJİ TÜKETİMİ 
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE İZLENİLEN POLİTİKALAR
 • BİYOYAKITLARIN TÜRKİYE`DEKİ DURUMU GELECEĞİ VE YASAL SORUNLAR
GIDA ENDÜSTRİSİ GIDA GÜVENLİĞİ-TÜKETİCİ HAKLARI
 • TÜRKİYE`DE TARIMA DAYALI SANAYİİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ 
 • GIDA SANAYİNİN HAMMADDE ÇEŞİTLİLİĞİ VE YETERLİLİĞİ  
 • GIDA SANAYİNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER VE YENİ GIDALAR 
 • GIDA GÜVENLİĞİNE KÜRESEL BAKIŞ  
 • BESİN TÜKETİM ÖRÜNTÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BESLENMEDEKİ YENİ YÖNELİMLER
 • GELENEKSEL GIDALARIN GELECEĞE TAŞINMASI
TARIMSAL EĞİTİM-ARAŞTIRMA-DANIŞMANLIK  VE YAYIM HİZMETLERİ
 • TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR
 • TARIMSAL EĞİTİM ve YAYIM HİZMETLERİNDE DEĞİŞİMLER VE ARAYIŞLAR
 • TARIM DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI VE ARAYIŞLAR
TARIMDA KIRSAL KALKINMA-ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ-İŞGÜCÜ
 • KIRSAL KALKINMA PARADİGMASI VE YENİ ARAYIŞLAR
 • TARIMDA İŞGÜCÜ KULLANIMI VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
 • AGROTURİZM KOOPERATİFLERİNİN KIRSAL KALKINMADAKİ ROLÜ 
 • TARIMDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 
TARIMDA PAZARLAMA YAPISI-FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ  
 • DEĞİŞEN KÜRESEL STRATEJİLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE`DEKİ TARIMSAL PAZARLAMA SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 • TÜRKİYE`DE TARIMSAL GİRDİ POLİTİKALARI VE GİRDİ PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER 
 • TÜRKİYE`DE TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA UYGULAMALARI