Yayın No:41

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:458

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Açış Konuşmaları

Prof. Dr. Gürol ERGiN / TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı (S.3)

Dr.İ. H. Olcay ÜNVER / GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanı (S.9)

Süleyman DEMİREL / 9. Cumhurbaşkanı (S.13)

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP / Tarım ve Köyişleri Bakanı (S.23)

Ufuk SÖYLEMEZ / DYP Genel Başkan Yardımcısı (S.29)

Deniz BAYKAL / CHP Genel Başkanı (S.35)

Recai KUTAN / FP Genel Başkanı (S.45)

BiRiNCi OTURUM / GAP`TAKl PLANLAMA ÇALIŞMALARI (S.53)

BAŞKAN Dr. Nejat ERDER/ODTÜ (S.55)

Sunuş 1989 GAP Master Planı-GAP Bölge Kalkınma Planı Dr. A. Yavuz EGE/GAP BKİ (S.57)

Panelistler Prof. Dr. Duran TARAKLI / ODTÜ (S.65)

Haşim ÖĞÜT/GAPBKİ (S.71)

Doç. Dr. Cemil ERTUĞRUL/ZMO (S.103)

Tartışmalar (S.111)

İKİNCİ OTURUM / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE GAP (S.119)

BAŞKAN Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR / Ank. Üni. Ziraat Fakültesi Dekanı (S.121)

Sunuş Sivil Toplum Kuruluşları ve GAP Prof. Dr. Birsen GÖKÇE / Sosyoloji Derneği (S.123)

Panelistler Hanifi EREN / ZMO Diyarbakır Şubesi (S.129)

Ünal ÖRNEK / TZOB . (S.133)

Doç. Dr. Ahmet SALTIK / TKV (S.143)

Halil AGAH/GAP BKİ (S.147)

ÜÇÜNCÜ OTURUM/GAFTAKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (S.153)

BAŞKAN Prof.Dr.Gülcan ERAKTAN/Ank.Üni.Zir.Fak. (S.155)

Sunuş GAP`taki Kamu Yatırımlarının Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi Erkan ALEMDAROĞLU / GAP BKİ (S.157)

Panelistler Vedat ÖNER / GAP BKİ (S.297)

Üzeyir GARİH / ALARKO Holding (S.305)

Ramazan ULUCAKÖY / TCZB GAP Kredileri Daire Başkanı (S.309)

Zevaiddin ÖZCAN / NURMET A.Ş. (S.313)

Baki Remzi SUİÇMEZ / ZMO (S.317)

DÖRDÜNCÜ OTURUM / SİYASİ PARTİLER VE GAP (S.333)

BAŞKAN Süleyman DEMlREL (9. Cumhurbaşkanı) (S.335)

Panelistler Prof. Dr. Salih YILDIRIM / ANAP (S.341)

Sinan YERLİKAYA / CHP (S.345)

Mahmut ERDİR/DSP (S.349)

Prof. Dr. Zeki ERTUGAY/DYP (S.353)

Musa DEMİRCİ / FP (S.357)

Mihrali AKSU/MHP (S.361)

Tartışmalar (S.365)

BEŞİNCİ OTURUM / BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ İÇİN YÖNETİM MODELİ SEÇENEKLERİ (S.377)

BAŞKAN Prof. Dr. Servet MUTLU / Başkent Üniversitesi Sunuş Bölge Kalkınma Planlaması ve Uygulamaları İçin Yönetim Modeli Seçenekleri Doç. Dr. ilhan DÜLGER/DPT (S.379)

Panelistler Gökhan GÜNAYDIN / ZMO (S.413)

Kaya YAŞINOK / GAP BKİ (S.435)

Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR /KÇOSAD , (S.439)

Prof. Dr. Cevat GERAY / SBF (S.451)

Tartışmalar (S.455)