Yayın No:37

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:304

İcindekiler

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACILAR;

TMMOB ZMO Başkanı  Prof. Dr. Gürol ERGİN (S.3)

Tarımı ve Köyişleri Bakanı  Mustafa TAŞAR (S.8)

BİRİNCİ OTURUM

TARIM POLİTİKALARINA VE DESTEKLEMELERE YENİ YAKLAŞIMLAR

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KONUŞMACILAR:

Mahir GÜRBÜZ Başbakan Danışmanı
Tarım Politikaları Kapsamında Yeni Destekleme Yaklaşımı (S.19)

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ Atılım Üniversitesi
Türkiye`de Tarım Politikası Tartışmaları ve Tarım Politikalarının Geleceği (S.27)

Dr. Cemil ERTUĞRUL ,Gökhan GÜNAYDIN  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dünya`da ve Türkiye`de Tanm Politikalarına Yeni Yaklaşımlar (S.30)

İKİNCİ OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KONUŞMACILAR:

Haşim ÖĞÜT Süzer Tarım A.Ş.
ABD`de Tarımsal Destekleme Politikaları (S.67)

And İsmet TORTOPOĞLU  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü
21. Yüzyılın Eşiğinde Tarım Destekleme Politikamız Nasıl Olmalıdır (S.77)

Özcan DİLMEN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Desteklemede Örgütlenmeye Yeni Bir Yaklaşım.(S.142)

PANEL

DÜNYA`DA VE TÜRKİYE`DE TARIMSAL DESTEKLEMELERE YENİ YAKLAŞIMLAR

PANEL YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Cemal TALUĞ  Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

KONUŞMACILAR:

B. Çağlar ÜNAL TCZB Yönetim Kurulu Üyesi (S.153)

Kemal AKMAN BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı (S.154)

Ayhan ELÇİ  TÜRK-TED Genel Sekreteri (S.156)

İsmail ANIL  Holstein Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı (S.158)

PANKOBİRLİK Planlama ve Proje Müdürü (S.754)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEMELER İLE TARIM SEKTÖRÜNE AKTARILAN KAYNAKLAR

OTURUM BAŞKANI; İlhan BiLGiN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

KONUŞMACILAR;

Rahim YENİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Üretici ve Tüketici Destek Eşdeğerleri ve Toplam Transferler (S.173)

Doç. Dr. OsmanAYDOĞUŞ  Gazi Üniversitesi
Tarım Desteklemelerinin İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (S.198)

Prof. Dr. Onur ERKAN, Doç. Dr. Necat ÖREN, Ar. Gör. Aysel ÖZDEŞAKBAY  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Türkiye`de Tarım Sektörüne Müdahalenin Çeşitli Kesimler Üzerindeki Etkileri: Buğday Örneği (S.206)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

TARIMSAL YAPI VE TARIMSAL DESTEKLEMELERDE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERi

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KONUŞMACILAR;

Turhan CERAN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Yapı ve Destekleme (S.217)

Prof. Dr. İsmail Hakla İNAN, Yrd.Doc.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Tarımsal Desteklemede Üretici Örgütlerinin Rolü  (S.235)

BEŞİNCİ OTURUM

SEKTÖRLERE GÖRE TARIMSAL DESTEKLEMELER

OTURUM BAŞKANI; Dr.Avni BAŞDOĞAN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ziraat İşleri Eski Genel Müdürü

KONUŞMACILAR;

Tayfur ÇAĞLAYAN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı APK Kurul Başkanı
Bitkisel ürünlerde Destekleme Politikaları (S.245)

Prof. Dr. Erkan BENLİ  SETBİR Genel Sekreteri
Hayvancılıkta Destekleme Politikaları (S.264)

Ergin ERZURUMLU  Makarnacılar Derneği Genel Sekreteri
Tarıma Dayalı Sanayilerde Destekleme Politikaları: Makarna Sektörü (S.267)

PANEL

TÜRKİYE`DE TARIMSAL DESTEKLEMELER VE SİYASAL PARTİLERİN YAKLAŞIMLARI

PANEL YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KONUŞMACILAR:

Doç. Dr. Metin ŞAHİN DSP Antalya Milletvekili (S.277)
Mete BULGUN ANAP Çankırı Milletvekili (S.283)
Ahmet KÜÇÜK CHP Çanakkale Milletvekili (S.289)