Yayın No:35

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:370

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Başkan: Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gürol ERGİN  TMMOB ZMO Başkanı  (S.3)
Süleyman DEMİREL  Cumhurbaşkanı (S.7)
Bülent ECEVİT  Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı (S.14)
İsmet SEZGİN  Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı (S.18)
Mustafa TAŞAR  Tarım ve Köyişleri Bakanı (S.21)
Deniz BAYKAL  C.H.P. Genel Başkam (S.23)
Prof. Dr. Günal AKBAY  A .Ü. Rektörü (S.31)
Hasan METİN  Veteriner Hekimleri Mer. Kon. Başkanı (S.34)

BİRİNCİ OTURUM

Hayvancılık Sektöründe Örgütlenme
Başkan: İlhan BİLGİN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müst. Yrd.

Hayvansal Üretimde Üretici Örgütlenmesi (Yetiştirme Birlikleri), Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri (S.39)
Doç. Dr. Sefahattin KUMLU (TÜGEM-AFC Sığır Islahı Projesi), Kemalettin ÖZCAN (TÜGEM-Proje Koordinatörü)

Hayvansal Üretimde Üretici Örgütlenmesi (Dernek ve Vakıflar), Türk Tarımında Türkiye Kalkınma Vakfı Modeli (S.48)
Yılmaz AYDOĞAN, Ali KAPUCU (TKV)

Hayvansal Üretimde Üretici Örgütlenmesi (Kooperatif ve Şirketler) (S.62)
Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL. Doç. Dr. Ahmet TURAN, Dr. Mevhihe ALBAYRAK. Araş. Gör. Cengiz SAYIN (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

Hayvansal Üretim ve Pazarlamada Üretici Örgütlenmesi (Köye Hizmet Götürme Birlikleri) (S.78)
Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN (T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi)

Tarımda Kamu Kesiminin Yeniden Yapılandırılması (S.90)
Prof. Dr. Numan AKMAN (A. Ü. Ziraat Fakültesi), Yalçın DOĞANER (Elta Mühendislik A.Ş. Proje Müdürü)

İKİNCİ OTURUM

Hayvancılığın Gelişmesinde Destekleme Politikaları
Başkan: Prof. Dr. Turan GÜNEŞ Çankaya Ü. Ikt. İd. Bil. Fak.

AB Ülkeleri ve Türkiye`de Hayvansal Üretimi Destekleme Politikaları (S.105)
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

Dünya Ticaret Örgütü ve Hayvancılık Sektörünün Geleceği (S.111)
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ (H.Ü. Ikt. id. Bil. Fak.)

Türkiye`de Hayvancılığın Finansmanı (S.124)
Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL, Araş.Gör. F. Handan GiRAY., Arş.Gör. Figen BEŞPARMAK (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Kaba ve Kesif Yem Üretimi
Başkan: Prof. Dr. M. Rıfat OKUYAN  A.Ü. Ziraat Fakültesi

Çayır-Mera Alanlarının Islahı ve Yönetimi (S.147)
Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ (GOP Ü. Rektör Yrd.)

Kaba Yem Üretiminin Geliştirilmesi (S.157)
Prof. Dr. Hayrettin EKİZ (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

Karma Yem Hammaddesi Üretimi ve Yem Sanayii (S.165)
Prof. Dr. Murat ZİNCİRLİOĞLU, Arş.Gör., Filiz KARADAŞ (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Hayvancılıkta Islah Çalışmaları
Başkan: Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ Emekli öğretim Üyesi

Türkiye Sığırcılığında Damızlık Üretim Alternatifleri (S.181)
Prof. Dr. Numan AKMAN , Prof. Dr. Sadık Metin YENER (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

Koyunculuğumuzun Et Üretimini Artırmada Yeni Gen Kaynakları ve Yeni Yetiştirme Sistemleri (S.203)
Prof. Dr. Ayhan ELİÇİN, Doç. Dr. Gürsel DELLAL, Doç. Dr. Aysenur KARAKAYA (A.Ü. Ziraat Fakültesi)

Türkiye Tavukçuluğunda Hibrid Yetiştiriciliğinin Geleceği  (S.213)
Prof. Dr. Turgut GÖNÜL  (Köy-Tür Ege Entegre Tav. A.Ş.)

BEŞİNCİ OTURUM

Hayvansal Ürünler Sanayi ve Özelleştirme
Başkan: Ahmet ARSAN  SET-BlR Yönetim Kurulu Başkam

Hayvansal Ürünler Sanayi ve Beklentileri (S.223)
Kaya TOKMAKÇ1OĞLU (Van-Et A.Ş. Genel Müdürü)

Hayvansal Üretimde Entegrasyon Modelleri (Tarım-Sanayi-Ticaret) Kırmızı Et Üretim ve Pazarlama (S.229)
Doç. Dr. Aydın ÖZTAN (H.Ü. Gıda Müh. Böl.)

Hayvansal Üretimde Entegrasyon Modelleri (Tarım-Sanayi-Ticaret) Tavuk Eti ve Yumurta Üretim ve Pazarlama (S.239)
Prof. Dr. Ahmet ERKÜŞ  (A.Ü. Ziraat Fakültesi), Yüce CANOLER  (BESD-BİR)

Hayvansal Üretimde Entegrasyon Modelleri (Tarım-Sanayi-Ticaret) Süt Üretim ve Pazarlama (S.253)
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK  (A.Ü. Ziraat Fakültesi), Ahmet ARSAN  (Yasar Holding-lZMlR)

Özelleştirmenin de Sınırları Vardır (S.267)
A. Güneş OKTAY (Ziraat Yüksek Mühendisi)

ALTINCI OTURUM

Hayvansal Ürünler Pazarlama ve Beslenme
Başkan: Dr. Avni BAŞDOĞAN   Zir. İşl. Eski Gen. Müdürü-ZMO Eski Başkanı

Hayvansal Üretimde Pazarın Düzenlenmesi ve Arz Talep Dengesizliğine İlişkin Çözüm Önerileri (S.279)
Prof. Dr. Turan GÜNEŞ  (Çankaya Ü. İkt. İd. Bil. Fak.), Dr. Mevhibe ALBAYRAK,  Arş.Gör. Fatma HANDAN GİRAY  (A.Ü. Ziraat Fak.)

Beslenmede Tüketim Kalıplarının Değişimi ve Hayvansal Ürün Talebi (S.303)
Prof. Dr. Seniha HASİPEK,  Doç. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU (A.Ü. Zir. Fak. Ev Eko. Yük. Ok.)

PANEL

Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar
Başkan: Prof. Dr. Ayhan ELİÇİN  A. Ü. Ziraat Fakültesi

Panelistler:

Prof. Dr. Gürol Ergin  (TMMOB ZMO Başkam) (S.321)
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN (A.Ü. Ziraat Fakültesi) (S.323)
Prof. Dr. Numan AKMAN  (A. Ü. Ziraat Fakültesi) (S.325)
Prof. Dr. Murat ZlNClRLlOĞLU  (A.Ü. Ziraat Fakültesi) (S.327)
Ali Zafer TAClROĞLU  (TOBB) (S.329)
Özcan DiLEK  (T.C. Ziraat Bankası Gen. Müdürlüğü) (S.332)
M. Kemal AKMAN  (BESD-BlR Yön. Kur. Başkanı) (S.338)
Doğan VARDARLI  (TİKVEŞLl A.Ş. Yön. Kur. Başkanı) (S.351)