Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:112

Giriş

Giriş

Türkiye planlı kalkınma döneminden bugüne özellikle ekonomik ve sosyal alanda önemli ve ciddi gelişmeler ve ilerlemeler içinde kalkınmasını gerçekleştirmektedir. Ancak, başta Tarım ve Hayvancılık sektörümüz olmak üzere birçok alanda istenen dengeli ve uyumlu gelişme henüz sağlanamamış ve ülke gündeminde bu temel sorunlar tartışılmaya devam etmektedir. Özellikle 1980`den bu yana Hayvancılık sektörümüz de gittikçe belirginleşen ve büyüyen sorunlar beraberinde birçok yapısal sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda dünyanın sayılı hayvancılık ülkelerinden olan Türkiye, özellikle büyük ve küçükbaş hayvan potansiyelini geniş bir biçimde kaybederek ihracatçı bir sektörel yapıdan ithalatçı bir konuma düşmüş ve hayvancılık ülke ekonomisi içinde kanayan bir yara haline gelmiştir. Sektörün çok önemli istihdam gücünün giderek düşmesi ile kırsal alandan kentlere yönelik iç göçün temel nedenlerinin başında gelmektedir.Diğer yandan değişen ve gelişen ulusal koşullar yanında AB gümrük birliği süreci ve uluslararası ekonomik gelişmeler hayvancılık sektörünün yeniden ele alınıp değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Sektörün bugünkü sorunları önemli olmasının yanısıra çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülke hayvancılığının ve üreticilerinin geleceğini tehdit eden bu gelişmeler ve oluşumlar karışısında Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`nm katkıları ve çok yönlü destekleri ile 1993 yılında birincisini düzenlediği Hayvancılık 2000-II Kongresi Sempozyumu değişen sektörel oluşumlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gereği duyulmuştur.

Hayvancılık 2000-II Kongresi`nde; ilgili tüm mesleki sektörel kuruluşların katılımı ile 21-22 Kasım 1996 tarihinde Ankara`da Hayvancılığın sorunları tüm boyutları ile tartışılmıştır. Sempozyumda; Türkiye hayvancılığının temel yapısal ve ekonomik sorunları, iç ve dış ticaret politikaları ve uygulamaları diğer sektörel konularla birlikte ele alınıp, somut çözümlerin ve stratejilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Kongre sürecinde ileri sürülen görüş ve değerlendirmeler, Türkiye hayvancılığına yön verme açısından yararlı olduğuna inanmaktayız.Bu amaçla kongre süresince sunulan tebliğlerin ve yapılan tartışmaların ışığında hazırlanan ortak deklerasyon uygulamaya konulması temennisiyle ilgili siyasi ve bürokratik kesime iletilmiştir.

Kongreye bildiri sunanlara, tartışma ve değerlendirmelere katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara değerli üreticilerimize, toplantının gerçekleşmesi için her türlü destek ve katkıda bulunanlara teşekkürlerimizi sunmayı görev bilir, Kongrenin ülke hayvancılığına yararlı sonuçlar getirmesini dileriz.

TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIKCILARI BİRLİĞİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

TMMOBZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

İcindekiler

KONGRE PROGRAMI

SUNUŞ

Prof. Dr. MEHMET EVRİM  SETBİR Genel Sekreteri

AÇILIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. NECMİ SÖNMEZ  TKV Mütevelli Heyeti Başkanı

Konuşmacılar:

SELÇUK YAŞAR - SETBİR Onursal Başkanı
HAYRETTİN KARACA - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
M.KEMAL AKMAN - BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
BEKİR GENÇ - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yön. Kurulu Üyesi
Prof. Dr. GÜROL ERGİN - TMMOB- Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
HASAN METİN -  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
AHMET ARSAN - SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı
MUSA DEMİRCİ - TC. Tarım ve Köyişleri Bakanı

 1. l. OTURUM
  Oturum Başkanı: MEHDİ EKER  TİGEM-Genel Müdür Yardımcısı
  Konu: Hayvancılığın Islah, Sağlık ve Hayvan Hareketlerine İlişkin Sorunları
  1. Türkiye`de Hayvan Islah Faaliyetleri ve Politikaları
   Prof.Dr.HAZIM GÖKÇEN   Biopharm Aşı İlaç Ltd.Şti., Prof.Dr.MEHMET EVRİM  SETBİR Genel Sekreteri
  2. Hayvan Sağlığı ile ilgili Sorunlar
   Prof.Dr.TAHSİN YEŞİLDERE   İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı
  3. Hayvan Hareketlerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
   Vet.Hek.MUSTAFA ÖZTEKİN   Veteriner Hekimler Derneği
 2. II. OTURUM
  Oturum Başkanı:
  Prof.Dr.ERGUN ÖZALP   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
  Konu: Hayvancılık Sektörünün Yönetim, Örgütlenme ve Desteklenme Sorunları
  1. Sektör-Kamu İlişkilerinin İrdelenmesi ve Etkinliğinin Arttırılma Olanakları
   Doç.Dr.ENGİN SAKARYA   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  2. Sektörel Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri
   FARUK YÜCEL  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
  3. Hayvancılık Sektöründe Destekleme Politikalarının Analizi ve Üretim Artışı İçin Gerekli Önlemler
   Dr.CEMİL ERTUĞRUL  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 3. III. OTURUM
  Oturum Başkanı:
  İ.HAŞİM ÖĞÜT   TC. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müşaviri
  Konu:GATT ve AB Sürecinde Türk Hayvancılık Sektörü
  1. AB Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarım Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
   AHMET ARSAN  SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı
  2. GATT Politikaları Karşısında Türk Hayvancılık Sektörü
   Prof.Dr.AHMET ŞAHİNÖZ  Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
 4. IV. OTURUM
  Oturum Başkanı: Prof.Dr.ŞAKİR D.TUNCER  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  Konu : Hayvancılıkta Ana Girdi Yemin Tüm Boyutlarıyla Tartışılması
  1. Çayır-Mera Alanlarının Islahı ve Yeniden Yapılanması
   Prof.Dr.UĞUR BÜYÜKBURÇ  Gazi Osman Paşa Üniversitesi
  2. Yem Bitkileri Üretimi, Gelişimi ve Sorunları
   Prof.Dr.ŞEHABETTİN ELÇİ   KSÜ Rektör Yrd. Ziraat Fakültesi
  3. Türkiye`de Erozyon ve Mera İlişkileri
   E.Tuğgeneral ÜMİT Y.GÜRSES  TEMA Vakfı-Genel Müdür
  4. Yemlik Tahıl Üretimi, Temin ve Kullanma Olanakları
   Prof.Dr.MURAT ZİNCİRLİOĞLU  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
 5. V. OTURUM
  Oturum Başkanı: ŞÜKRÜ KALELİ  Nurol Holding A.Ş.-Genel Müdür
  Konu : Hayvancılığa Dayalı Sanayi
  1. Kırmızı Et Sanayii
   H.KAYATOKMAKÇIOĞLU  VAN-ET A.Ş.-Genel Müdür
  2. Kanatlı Eti Üretimi ve Sanayii
   A.TANKUT BAYTAROĞLU  Mudurnu Tavukçuluk A.Ş.-Genel Müdür, AKIN SAREYYÜBOĞLU  Mudurnu Tavukçuluk A.Ş.-Genel Müdür Yrd.
  3. Yumurta Üretimi ve Sanayii
   Prof.Dr.TURGUT GÖNÜL  KÖY-TÜR EGE Entegre A.Ş.
  4. Süt Sanayinin Bugünü ve Geleceği
   MUHARREM YILMAZ  SÜTAŞ A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
  5. Kültür Balık Üretimi ve Potansiyeli
   OĞUZ UÇAL   Pınar Deniz Ürünleri A.Ş.-Genel Müdür

DEĞERLENDİRME PANELİ
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.SADİ ARAL  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Konuşmacılar

DOĞAN VARDARLI - SETBİR Danışma Kurulu Üyesi
Doç.Dr.EROL ŞENGÖR - BESD-BİR Genel Sekreteri
Vet.Hek.HASAN METİN - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
BEKİR GENÇ - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.GÜROL ERGİN - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
SÜLEYMAN ÇATALYÜREK - Yozgat Ziraat Odası Başkanı
SEDAT KARADAYI - Üretici
CELAL SÖNMEZ - Antalya Ziraat Odası Başkanı
İSMAİL ANIL - Bursa Bölgesi Damızlık Sığır İşletmeleri Birliği
NECATİ ÖZKURT -  Balıkesir Gönen Süt Birlik Başkanı
ERHAN EKMEN  - Ziraat Mühendisi
ORHAN KOKSAL -  Veteriner Hekim
MUSTAFA İŞLER -  Üretici
NECDET ÇİZMECİ - DPT Temsilcisi
MURAT AKTAŞ -  Üretici
SADIK YILMAZ - Sanayici
Prof.Dr.MEHMET EVRİM - SETBİR Genel Sekreteri