Yayın No:29

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:382

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Başkan : Mahir GÜRBÜZ Başbakan Danışmanı

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gürol ERGİN  TMMOB ZMO Başkanı (S.3)
Hikmet ÇETiN  Başbakan Yardımcısı (S.6)
Mesut YILMAZ  ANAP Genel Başkanı (S.9)
Necmettin CEVHERİ  Devlet Bakam (S.12)
Musa DEMİRCİ  RP Genel Başkan Yardımcısı (S.13)

BİRİNCİ OTURUM

Su ve Toprak Kaynaklarını Geliştirme Mevzuatı
Başkan : Prof. Dr. Orhan ARSLAN  Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Müsteşar Yrd.

SUNUŞ:

Ülkemizde Su ve Toprak Kaynaklarının Kullanımı ve Korunmasında Mevcut Yasal Durum (S.20)
Avukat Özdemir ÖZBAY  DSİ

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanılmasına İlişkin Politika ve Mevzuat Önerileri (S.68)
Sedat H. KARADAYI  Ziraat Yüksek Mühendisi

Türkiye ve Diğer Bazı Ülkelerde Toprak - Su Yönetimi Mevzuatı ve Politikaları (S.75)
Doç. Dr. Süleyman SAYIN  KHGM, M. Adnan BAYRAKÇI  KHGM, Murat OKTAR  AGROTEK

Türkiye`de Arazi Potansiyeli, Kullanımı ve Korunmasına İlişkin Yasal Durumlar (S.75)
Doç. Dr. Orhan DOĞAN  KHGM

İKİNCİ OTURUM

Sulu Tarımın Ekonomik Yönü ve Yatırım Politikaları
Başkan : Dr. İ. H. Olcay ÜNVER  GAP - BKİ Başkanı

SUNUŞ

Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesinde Tarımsal Ekonomi Çalışmalarının Yeri ve Önemi (S.93)
Ahmet TOMAR  DSİ

Ülkemizde Sulu Tarımın Yeri ve Önemi (S.104)
Halil AGAH  GAP - BKİ Başkanlığı

Ziraat Bankasınca Kullandırılan Tarımsal Sulama Kredileri Sorunları ve Alternatif Çözüm (110)
Seyhan Niyazi BİLGİN  T.C. Ziraat Bankası

Ege Bölgesi Sulama Yatırımlarının Bölge ve Tarım İşletmeleri Düzeyindeki Ekonomik Sonuçları (S.118)
Prof. Dr. Metin TALİM  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Dr. Ela ATIŞ  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sulama Sistemlerimizde İzleme, Değerlendirme ve Geri Bilgilendirme Sistemi Bünyesinde Yer Alan Performans Göstergelerini İnceleme Gereği (S.126)
Ahmet Zahir ERKAN  KHGM

Kuru Tarımdan Sulu Tarıma Geçişte Sağlanan Katma Değer (S.135)
A. ismet TORTOPOĞLU  Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Sulama İşletmeciliği
Başkan : Prof. Dr. Hurşit ERTUĞRUL  Atatürk Üniversitesi Eski Rektörü

SUNUŞ

Türkiye`de Su Kaynaklan Kullanımında, Yeni Politikalar ve Yasal Düzenlemeler İçin Öneriler ile Diğer Ülkelerden Örnek Alınabilecek Uygulamalar (S.165)
Doç. Dr. Sabri ŞENER  KHGM, Hüseyin GÜNDOĞDU  KHGM, Dr. İbrahim AYVAZ  DSİ, Yılmaz ÇETİN  DSİ

Türkiye`de Sulama Yatırımları ve İşletilmesi (S.775)
Dr. Rafet ÇEVİKBAŞ  KHGM

DSİ Sulama Tesislerinde İşletme ve Bakım Hizmetlerinin Faydalananların Kurdukları Örgütlere Devrine İlişkin Çalışmalar  (S.194)
Faruk Cenap ERDOĞAN  DSİ

Sulama Birliklerinin Kuruluşu ve Çiftçi Örgütlenmesi (S.206)
A. Nedim DRAHOR  DSİ

Sulama Alanları İşletme - Bakım Hizmetlerinde Devir İşlemleri ve Devlet Sulama işletmeciliğinin Alternatifleri (S.215)
Dr. Nüvit SOYLU  DSİ

Sulama Birliklerinin İşlerliğindeki Sorunlar ve Öneriler (S.245)
Prof. Dr. Aytekin BERKMAN  Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Sulama Suyu Yönetiminde Çiftçi Katılımı
Başkan : Necdet ERDİNÇ  DSİ Genel Müdür Yardımcısı

SUNUŞ:

Sulama Örgütlenmelerinde Politika Arayışları ve Önerileri (S.250)
Prof. Dr. Duran TARAKLI  O.D.T.Ü.

Sulama İşletmeciliğinde Çiftçi Organizasyonları (S.258)
Prof. Dr. Taner KIRAL  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. F. Füsun TATLIDİL  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Dr. Belgin ÇAKMAK  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Mehmet ÇAĞIL  DSİ

İspanya`da Sulama Alt Yapısının Oluşturulmasında Çiftçi Örgütlenmesi ve Su Yönetimine Katılımı (S.272)
Dr. M. Necat ŞENGÜN  KHGM

Sulama Suyu Yönetimine Çiftçi Katılımı İhtiyacı (S.277)
Mithat BAL  Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ufuk KIRMIZI  Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Etkin Sulamada İnsan Unsuru (S.284)
Dr. İ. Coşkun CEYLAN  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Bülent GÜLÇUBUK  A.Ü. Ziraat Fakültesi

Sürdürülebilir Sulama ve Çiftçi Katılımı (S.293)
Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Doç. Dr. Süleyman KOD AL  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Dr. î. H. Olcay ÜNVER  GAP - B Kİ Başkanı, Vicdan ACAR  GAP - BKİ Başkanlığı

BEŞİNCİ OTURUM

Su Tasarrufu Sağlayan Yöntemler
Başkan : Prof. Dr. Duran TARAKLI  O.D.TU

SUNUŞ:

Tarımda Randımanlı Su Kullanımı ve Ülke Gerçeği (S.316)
Prof. Dr. Abdurrahim KORUKÇU Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Dekanı, Yrd. Doç. Dr. Ali Osman DEMİR  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Senih YAZGAN  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Kapalı (Basınçlı) Sulama Sistemlerindeki Son Teknolojiler (S.330)
Benjamin BERGER Doğuş Vana İsrail Temsilcisi

Daha Az Su ile Çeltik Tarımı (S.337)
Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ  Ege Üni. Ziraat Fakültesi, Mithat GEVREK Ege Üni. Ziraat Fakültesi

Tarımda Su Muhafazası (S.343)
Doç. Dr. Ruhi BAŞTUĞ  Akdeniz Üni. Ziraat Fakültesi

Türkiye`de Damla Sulamanın Durumu, (S.357)
Tecelli S. SIRMA  Türk Hoechst San. ve Tic. A.Ş.

PANEL

Tarımda Su Yönetimine Çiftçi Katılımı
Başkan : Prof. Dr. Aytekin BERKMAN  Ç.Ü. Zraat Fakültesi Dekanı

PANELİSTLER

A. Halis UYSAL S.S. Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı (S.353)
Abdurrahman AŞIK  Akdeniz Sulama Birliği Genel Sekreteri (S.368)
Dr. Erol BARAZ  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı (S.377)
Hasan SÖĞÜT  DSİ (S.374)
Adnan BAYRAKÇI  KHGM (S.377)
Dr. Hurman OCAKLI  TMMOB ZMO (S.379)