Yayın No:28

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:2035

Giriş

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`nca düzenlenen Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, yaklaşık iki yıldanberi sürdürülen çalışmaların ürünüdür.Beş yılda bir yapılmakta olan bu kongreler, dünya ve ülke tanımındaki değişme ve gelişmeler gözönünde bulundurularak; Türkiye tarımının tüm konuları ve bunlarla ilgili program, politika ve uygulamalar irdelenmekte; karar vericilere yararlı olması beklenen görüş ve öneriler üretilmesine çalışılmaktadır.

IV. Teknik Kongre kapsamının hazırlanmasında, bu kez öncekilerden değişik bir yaklaşım benimsenerek; Kongre`de sunulacak bildirilerin, ana çizgileri Bilim Kurulu`muzca belirlenen kapsamlar çerçevesinde hazırlatılması öngörülmüştür. Bu yaklaşımla temel amaç; ülkemizdeki tüketim ve üretim eğilim ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak, 2000`li yıllara ilişkin projeksiyonlar yoluyla, belli hedef ve bunlara ilişkin stratejilerin ortaya konabilmesidir. Bildirilerde açıklanacak görüşler ve projeksiyonlar elbet te tartışılabilir niteliktedir. Ancak, söz konusu görüş ve tartışmaların, ülke tarımına yön vermekle görevli ve yetkili organların daha sağlıklı kararlar üretmenlerinde yararlı olacağına da kuşku yoktur.

Öteyandan, bildirilere katkının geniş olabilmesi amacıyla, bu kongrede sunulacak metinlerin genellikle birden fazla uzmanın katılımıyla oluşan Gruplarca hazırlattırılması yolu yeğlenmiştir. Doğaldır ki böyle bir yöntem; bildirilerde görev alanlar arasında zamanla sınırlı çeşitli yazışma ve haberleşmeleri gerektirmiştir. Kimi ufak aksaklıklar dışında bu işlemler, bildiri Grup Başkan ve üyelerinin özverili çabalarıyla yerine getirilmiş; yetşimi aşkın bildiri metninin büyük çoğunluğu, basımı için öngörülen zamanda Bilim Kurulu`muza ulaştırılmıştır.

Bildirilerin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunanlar, sonuş ve tartışmalara katılacaklara, Kongre`nin gerçekleştirilmesi için destek ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere Bilim Kurulu`muz adına teşekkürlerimi sunar, Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi`nde üretilen görüş ve önerilerin ülkemiz tarımına yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ekrem KUN
Kongre Bilim Kurulu Başkanı

İcindekiler

 1. TÜRKİYE EKONOMİSİ ve TARIM
  1. Ulusal Ekonomide Tarımın Yeri ve Önemi (S. l)
   Metin TALİM, Gamze SANER, Ela ATIŞ
  2. Tarımsal Sübvansiyonlar (S.21)
   Sevtap GÜLER, Fişim ATLI, Özlem PEKİNCE, Emin IŞIKLI, Yusuf ÜZMEZ
 2. KALKINMA PLANLARIMIZDA TARIM
  1. Planlı Dönemde Tarım Politikaları (S.47)
   Canan F. ABAY, Sedef AKGÜNGÖR, Metin ARTUKOĞLU, Nevin DEMİRBAŞ, Latif ÇAĞLAYAN
  2. Yatırımların Sektörel Dağılımı (S.63)
   Ayhan TUFAN, Cengiz SAYIN
  3. Planlı Dönemde Üretim Hedefleri ve Gerçekleşme Oranları (S.83)
   Cemil ERTUĞRUL
 3. TARIMSAL YAPI VE DÖNÜŞÜM
  1. Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm (S.97)
   Nurettin YILDIRAK, Bülent GÜLÇUBUK, Sema GÜN
  2. Optimal İşletme Büyüklüğünün Saptanması (S.115)
   Mahmut ERKUŞ, Bahattin ÇETİN, Füsun TATLIDİL, Erdemir GÜNDOĞMUŞ
  3. Tarım Topraklarının Parçalanması ve Miras Hukuku (S.125)
   Suat AKSOY, Sema GÜN, Bülent GÜLÇUBUK
  4. Orman İçi ve Çevresinde Üretim Seçenekleri (S.143)
   Osman GÖKÇE, Sait ENGİNDENİZ
  5. Tarımda Üretici Örgütlenmesi (S.155)
   Ayhan ÇIKIN, Ayşen OLGUN, Murat YERCAN
  6. Tarımsal Hizmetlerin Örgütlenmesi Amaç- Araç Bağlamında Bir Yaklaşım (S.179)
   Murat OKTAR, Yalçın DOĞANER
  7. Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik (S.193)
   Faruk YALÇIN, Coşkun CEYLAN, Hacer ÇELİK
 4. TARIMDA DOĞAL KAYNAK VARLIĞI KULLANIMI VE KORUNMASI
  1. Toprak Kaynaklan
   1. Toprak Kullanımında Bölgesel ve Ülkesel Dönüşümler (S.211)
    İlhan KARAÇAL, Özer SENCAR, Şafak KIRMIZI, Zekeriya AKMAN,
   2. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı .(S.227)
    Cemil ÇANGIR, Hüseyin EKİNCİ, Orhan YÜKSEL
   3. Çayır ve Mer`alarm Korunma ve Kullanımı (S.253)
    Ahmet ERAÇ, Hayrettin EKİZ, Cafer S. SEVİMAY, Suzan ALTINOK, Nuray ANDİÇ, Hakkı AKDENİZ, Metin DEVECİ
   4. Toprak Erozyonu ve Korunma Önlemleri (S.267)
    Alaeddin TAYSUN, Mustafa ÇANGA, Huriye UYSAL, Günay ERPUL
  2. Su Kaynakları
   1. Sulama Şebekelerinin ve Suyun Verimli Kullanımı (S.281)
    A. Nedim YÜKSEL, Sabri ŞENER, Lokman DELİBAŞ, Selçuk ALBUT, İsrafil KOCAMAN
   2. Tarımsal Su Kaynaklarının Geliştirilmesi (S.287)
    Osman TEKİNEL, Rıza KANBER, Mahmut ÇETİN, Oktay YALBUZDAĞ, Yaşar ÖZBEK, Sadi AKTAŞ
  3. Genetik Kaynaklar
   1. Bitkisel Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanımı (S.309)
    Murat ÖZGEN, M. Sait ADAK, Alptekin KARAGÖZ, Hakan ULUKAN,
   2. Hayvansal Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanımı (S.345)
    Macit ÖZHAN, Orhan KARACA, Ömer AKBULUT, Naci TÜZÜMEN
   3. Mikrobiyolojik Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanımı (S.367)
    Nezihe TUNAİL, Sedat DÖNMEZ, Mustafa ÇELİK, Kadir HALKMAN, Numan ÖZCAN
  4. Tarımsal Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Tarım (S.379)
   Koray HAKTANIR, Sevinç ARCAK, Ayten KARACA
 5. ÜRÜN TÜKETİM PROJEKSİYONLARI VE ÜRETİM HEDEFLERİ
  1. Bitkisel Üretim
   1. Serin Eklim Tahılları Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.417)
    Ekrem KÜN, Melahat AVCI, Vedat UZUNLU, Nusret ZENCİRCİ
   2. Sıcak İklim Tahılları Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hederleri (S.429)
    Temel GENÇTAN, Yavuz EMEKLİER, Mustafa ÇÖLKESEN, İsmet BAŞER
   3. Yemeklik Baklagiller Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.449)
    Sezen ŞEHİRALİ, C. Yaşar ÇİFTÇİ, İsmail KÜSMENOĞLU,Saime ÜNVER, Özcan YORGANCILAR
   4.  
    1. Yağlı Tohumlu Bitkiler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.467)
     Özer KOLSARICI, Nilgün BAYRAKTAR, Necmi İŞLER, Mehmet MERT, Burhan ARSLAN
    2. Zeytincilik Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.485)
     İhsan DİKMEN, Ülker DİKMELİK, Betül ÇİL, Renan TUNALIOĞLU
   5. Lif Bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.503)
    Oktay GENÇER, Mustafa OĞLAKÇI, M. Ali KAYNAK, Fatih KILLI
   6. Nişasta-Şeker Bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.525)
    Neşet ARSLAN, Nedim ÇİÇEK, Mustafa ERDAL, Ahmet GÜMÜŞÇÜ
   7.  
    1. Çay Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.545)
     Tuncer ERGÜVEN, Yetiş SARIAHMETOĞLU, Ayşen KARAKAŞ, Nahide GÜLER
    2. Tütün Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.557)
     Celal ER, Ahmet USTURALI, Bilal GÜRBÜZ, Betül BURUN,Özbay DEDE
   8. İlaç ve Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.571)
    Ayhan CEYLAN, Güngör YILMAZ, Bilal GÜRBÜZ, Emine BAYRAM
   9. Yembitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.577)
    İsmet BAYSAL, İbrahim MANGA, Cengiz ANDİÇ, Yunus ŞILBIR, Zeki ACAR, Ömer TERZİOĞLU, Tahir POLAT, İlknur ERDEN, Bilal KESKİN
   10. Sert Kabuklu Meyveler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.599)
    İlhami KOKSAL, Yeşim OKAY, Burak KUNTER
   11. Turunçgil Meyveleri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.621)
    Önder TUZCU, Onur ERKAN, Faruk EMEKSİZ, Haydar ŞENGÜL, Ali Yılmaz HIZAL, Murat ŞEKER, Mustafa KAPLANKIRAN, Macit ULUBELDE, Fatma AKKAYA
   12. Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.629)
    Ruhinaz GÜLÇAN, Muharrem GÜLERYÜZ, İbrahim POLAT, Ali ÜNAL, Lütfı PIRLAK, Ahmet EŞİKKEN, Rafet ASLANTAŞ, Leyla KARADUVA, Hüsnü DEMİRSOY U
   13. Sebze Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.655)
    Ayten SEVGİCAN, Refik ALAN, Hüseyin PADEM, İsmail GÜVENÇ, Yüksel TÜZE, Ayşe GÜL, Muharrem ÖZCAN, Emine Erman KARA, Ahmet BALKAYA
   14. Bağcılıkta Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.675)
    Hasan ÇELİK, Cemal BARIŞ, Erkal GÖKÇAY, Zeki KARA, Seyfı ÖZIŞIK Fevzi ECEVİT, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Ahmet TURAN, Sadettin GÜRSÖZ
   15. Süs Bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.697)
    Aslı Bayçın KORKUT, Tanay YILDIRIM, Gürcan GÖRÜR, Sevilay ÇAKMAK
   16. Yeni Ürün Desenleri ve Ekim Nöbetleri (S.715)
    Emin TUGAY, Özer SENCAR, Veysi TANSI, Sabri GÖKMEN, Güngör YILMAZ
  2. Hayvansal Üretim
   1. Büyükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.733)
    Metin YENER, Numan AKMAN, Selahattin KUMLU, Muhittin ÖZDER, Neriman ÇAKMAK, Halil FİDAN
   2. Küçükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.753)
    Mehmet ERTUĞRUL, Numan AKMAN, Ayhan ELİÇİN, İbrahim Zafer ARIK
   3.  
    1. Tavukçuluk Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.771)
     Rüveyde AKBAY, Mehmet ÜLKER ARTAVUK, Okan ELİBOL
    2. Arıcılık ve İpekböcekciliği Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri (S.789)
     Çetin F1RATLI, Vasfı GENÇER, Fehmi GÜREL, Mete KARACAOĞLU, Mümin KARA, Vedat AKSOY
   4. Su Ürünleri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedeflen (S.809)
    Doğan ATAY, Şeref KORMAZ, Serap POLATSU, Hijran YILDIZ, Farid RAD
  3. Tarım Ürünlerinin İşlenme ve Değerlendirilmesi
   1. Bitkisel Gıdalar Endüstrisi (S.825)
    Hazım ÖZKAYA, Nevzat ARTIK, Ali BAYRAK, Aziz TEKİN
   2. Hayvansal Gıdalar Endüstrisi (S.847)
    Gürol ERGİN, Yusuf GÖKALP, Nuray KOLSARICI, Semiha KIZILOĞLU
   3. Fermente Ürünler Endüstrisi (S.869)
    İsmet ŞAHİN, İsmail YAVAŞ, Sedat DÖNMEZ, Filiz ÖZÇELİK
   4. Türk Tekstil Endüstrisi ve Hammadde Boyutu (S.887)
    Güngör BAŞER, Nilüfer ERDEM E, Arzu YAĞCI, Ayşe OKUR, Hüseyin KADIOĞLU
   5. Deri ve Kürk Endüstrisi (S.911)
    Özcan SARI, Hakan ÖZGÖREN, Bahri BAŞARAN, Oral BİTLİSLİ
 6. TARIMSAL GİRDİ KULLANIMI VE ÜRETİMİ
  1.  
   1. Tohumluk Kullanım ve Üretimi (S.927)
    Ekrem KÜN, Melahat AVCI, Fahri HARMANŞAH, İsmet ŞAHİN, Selçuk KAYIMOĞLU, Rıza DUMAN
   2. Fidan Kullanım ve Üretimi (S.941)
    Hasan ÇELİK, Menşure ÇELİK, Ruhi KADIĞLU, Salih ÇELİK, Ersan KOCAMAZ, Raif YALÇIN, Mücahit Taha ÖZKAY
  2. Damızlık Kullanımı ve Üretimi (S.965)
   Numan AKMAN, Ayhan ELİÇİN, Mehmet ERTUĞRUL
  3. Türkiye`de Karma Yem Üretimi ve Kullanımı (S.983)
   Murat ZİNCİRLİOĞLU, Necmettin CEYLAN, Ayhan AKSOY, Hasan VURAL
  4. Gübre Kullanımı ve Üretimi (S.999)
   Halil ÇOLAKOĞLU, Ferhan HATİPOĞULU, Bekir FIRAT, Necdet YURTSEVER, Meltem DÜZBASTILAR
  5. Tarım İlaçları Kullanım ve Üretimi (S.1015)
   Nafiz DELEN, Necip TOSUN, Seval TOROS, Saffet ÖZTÜRK, Abuzer YÜCEL, Salih ÇALI
  6. Büyüme ve Gelişme Düzenleyiciler Kullanım ve Üretimi (S.1029)
   Ahsen Işık ÖZGÜVEN
  7. Tarım Alet-Makina ve Ekipman Kullanım ve Üretimi (S.1047)
   Yusuf ZEREN, Ercan TEZER, Kurtuluş TUNCER, Ünal EVCİM, Emin GÜZEL, Okyay SINDIR
  8. Tarımsal Krediler ve Uygulamalar (S.1069)
   Mehmet BÜLBÜL, Engin ÇADIRCI, Erdoğan GÜNEŞ
  9. Tarımsal Ürün Sigortalan (S.1069)
   Aşkın SÜRMELİ, Tanfer DİNLER, Necati İÇER, Ertuğrul GÜR , Sedat Hilmi KARADA YI, Harun TANRIVERMİŞ
 7. TARIM ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMA VE PAZARLANMASI
  1. Meyve ve Sebze Ürünlerinin Depolanması (S.1097)
   Mustafa PEKMEZCİ, Rahmi TÜRK, Tayfun AĞAR
  2. Tarım Ürünlerinin Yurtiçi Pazarlanması (S.1117)
   Turan GÜNEŞ, Keziban KONAK, Ahmet TURAN, Erdoğan GÜNEŞ, Harun TANRIVERMİŞ
  3. Tarım Ürünlerinin Dış Pazarlama Olanakları (S.1139)
   Meftune EMİROĞLU
   1. Tarım Ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Pazarlaması (S.1147)
    Onur ERKAN, Oğuz YURDAKUL, Faruk EMEKSİZ, Ali KOÇ
   2. Tarım Ürünlerinin Türk Cumhuriyetlerinde Pazarlanması (S.1161)
    Oğuz YURDAKUL, Ali KOÇ, Aslan KARABAĞ
 8. TARIMSAL ARAŞTIRMA - YAYIM, BİLGİ VE TEKNOLOJİ AKIŞI
  1. Tarımsal Araştırmalarda Ülkesel Hedef ve Stratejiler (S.1185)
   Bahri ÇEVİK, Osman TEKİNEL
  2. Tarımsal Araştırma - Geliştirme Alanlarında Temel Sorunlar (S.1203)
   Aytekin BERKMAN
  3. Bitki Biyoteknolojisinde, Gelişmeler ve Öncelikler (S.1223)
   Ayşe GÖZEN, Kazım ABAK, Haluk KASNAKOĞLU, Selim ÇETİNER, Alper GÜZEL
  4. Bilgi ve Teknoloji Akışında Etkinliğin Sağlanması (S.1245)
   Erdoğan OKTAY, Murat BOYACI, Buket BAYANER, Haldun SAKARYA
  5. Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi (S.1271)
   Taner KUMUK
 9. TARIMSAL EĞİTİM VE ÖĞRETİM
  1. Tarımda Üreticilerin Eğitimi (S.1279)
   Hüseyin CİNEMRE, Osman KILIÇ, Vedat CEYHAN, Kürşat DEMİRYÜREK, Mehmet BOZOĞLU
  2. Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi (S.1310)
   Seniha HASİPEK, Nevin AKTAŞ, Meltem BAYRAKTAR, Meryem SALMAN, Ayşe BAYINDIROĞLU, Suzan ÇETİNSOY
  3. Ziraat Mühendisliği ve Lisansüstü Öğrenimi (S.1319)
   Mithat ÖZSAN, Abdüsselam ERGENE, Ural DİNÇ, Aytekin BERKMAN Coşkun KÖYCÜ, Tayfun ÖZKAYA, Füsun TATLIDİL, Duygu AKTÜRK
 10. KONGRENİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ