Yayın No:27

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:210

Giriş

1980 yılında TÜRKİYE 1. ARICILIK KONGRESl`ni düzenleyen kuruluşların, bugüne kadar, Kongrede irdelenen ve sonradan gelişen, arı yetiştiricilerinin sorunlarına ilgisizliğini ve yeterli çözümler üretilmediğini gözlemleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üreticinin de yer aldığı Teknik Kongre düzenleme kararını 12.11.1992 tarihinde almıştır.

Bu düşünceden hareketle, Odamız, A.Ü. Ziraat Fakültesi ve Türkiye Kalkınma Vakfı`na çağrıda bulunmuş ve beraberce hazırlıklara başlanılmıştır. Daha sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜBiTAK ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü`nün de katılımlarıyla arıcılarımızın sorunlarının tartışılması, bu konuda Hükümet politikalarının açıklanması çalışmalar hakkında üretici ve tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye 2. Teknik Arıcılık Kongresi düzenlenmiştir.

Yoğun isteklere rağmen kongre tebliğlerinin basımının bugüne kadar gerçekleştirilememesi üzerine Odamız bu konuda da kendini görevli saymış, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kongre kitabının yayınlanmasını sağlamıştır. Bu nedenle T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü`ne şükranlarımızı sunuyoruz.

15.11.1995
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası YÖNETİM KURULU

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Başkan : Prof. Dr. Necmi SÖNMEZ Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Açılış Konuşmaları

Mahir GÜRBÜZ  TMMOB ZMB Başkam (S.1-3)
Prof. Dr. Sabit AĞAOĞLU  A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı (S.4-6)
Refaeddin ŞAHİN Tarım ve Köy İşleri Bakanı (S.7-9)
İbrahim TEZ  Devlet Bakanı (S.10-11)
Prof. Dr. Necmi SÖNMEZ TKV Mütevelli Heyeti Başkanı (S.12-13)
Meftune EMÎROĞLU TOBB Sanayi Dairesi Başkanı (S.14-15)

TEKNİK ARICILIK KONGRESİ DEĞERLENDİRME RAPORU (S.16-19)

BİRİNCİ OTURUM

Türkiye Arıcılığında Damızlık ve Verimlilik Sorunları
Başkan : Prof. Dr. Ayhan ELİÇİN  A.Ü. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi

Dünya Arıcılığı ve Türkiye`nin Yeri (S.20-28)
Prof. Dr. Çetin FIRATLI, Araş. Gör. H. Vasfı GENÇE Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Arıcılıkta İşletme Örnekleri Sözleşmeli Ana Arı Üretim İşletmesi (S.29-34)
Mehmet KASAP Ziraat Mühendisi, Ali SÜSLÜ Biyolog

Arıcılığın Ziraat Mühendislerinin İşsizlik Sorununun Çözümüne Katkısı Açısından Genel Değerlendirilmesi (S.35-37)
Mehmet ClPCİP  Ziraat Mühendisi, Ayşe CİPCİP  Ziraat Mühendisi, Okan KÜÇÜK Ziraat Mühendisi

Arıcılık Kredileri (S.38-41)
Engin ÇADIRCI  T.C. Ziraat Bankası Zirai Kredileri II. Müdürü

Orman Köylerinde Arıcılık Çalışmaları (S.42-54)
Talip ÇALIKOĞLU  Orköy Genel Müdürlüğü

İKİNCİ OTURUM

Türkiye Arıcılığında Damızlık ve Verimlilik Sorunları
Başkan : Prof. Dr. Osman TEKlNEL  Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dekanı

Türkiye Arıcılığında Damızlık Sorunları ve Çözüm Önerileri (S.55-78)
Ahmet İNCİ  Türkiye Kalkınma Vakfı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Damızlık Çalışmaları (S.79-84)
Sadık EKİNCİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Ana Arı ve Oğul Üretim Modeli (S.85-89)
Bahri YILMAZ  Türkiye Kalkınma Vakfı ., Tamer HAZAR  Türkiye Kalkınma Vakfı

Yurdumuzda Gezginci Arıcılığın Sorunları (S.90-100)
Ahmet GÜNAYDIN Trabzon Merkez Tarımsal Kalkınma Koop., Kamil REİS  Trabzon Merkez Tarımsal Kalkınma Koop., Avni HALİLOĞLU  Trabzon Merkez Tarımsal Kalkınma Koop.

Üretim Kolonilerinin Verimliliği ile İlgili Bakım ve Yönetim Sorunları (S.101-107)
Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU  Trakya Üniv. Ziraat Fak., Doç. Dr. Ferat GENÇ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Arı Sağlığı
Başkan: Prof. Dr. Akif KANSU

Türkiye`de Arı Sağlığı Sorunları ve Çözüm Yolları (S.108-118)
Prof. Dr. Osman KAFTANOĞLU  Ç. Üniv. Ziraat Fak.

Türkiye`de An Sağlığı Çalışmaları Üzerine Ziraat Mühendisleri Odasının Görüşleri (S.119-124)
Faruk MUTLU TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tevfık TOPÇU  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ertaç TUTKUN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Dr. Doğan YILMAZ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Zirai Mücadele ve Arıcılık Sorunlar ve Önlemler (S.125-133)
Gültekin ÜNAL Zirai Mücadele Enstitüsü, Ramazan KEDİCİ Zirai Mücadele Enstitüsü, Mehmet KARACA Zirai Mücadele Enstitüsü, H. İbrahim DEMİREL  Tarım İl Müdürlüğü

Tartışma

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Türkiye Bitki Örtüsü ve Arıcılık
Başkan: Doç. Dr. Ali ERYILMAZ  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Türkiye`nin Önemli Ballı Bitkileri ve Arıcılık Potansiyeli (S.134-145)
Dr. Kadriye SORKUN  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Arıcılık İçin Önemli Ağaç Türleri ve Sosyal Ormancılık (S.146-149)
Celal ÇOBAN Orman Yüksek Mühendisi

Türkiye`nin Çam Balı Kaynaklan, Üretimi ve Ormancılık ile ilişkisi (S.150-153)
Yrd. Doç. Dr. Behzat GÜRKAN   Hacettepe Üniv. Fen Fak.

Tartışma

BEŞİNCİ OTURUM

Bitkisel Üretimde Arının Rolü
Başkan: Prof. Dr. Şebabettin ELÇİ A. Üniv. Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkilerinin Tozlanmasında Arı Kullanımı (S.154-158)
Prof. Dr. İlhami KOKSAL A. Üniv. Ziraat Fak., Doç. Dr. Hatice DUMANOĞLUA. Üniv. Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri Üretiminde Arıların Rolü (S.159-164)
Doç. Dr. Celal ER  Ankara Üniversitesi Ziraat Fak., Doç. Dr. Hayrettin EKİZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.

Bombus Arısı Yetiştiriciliği ve Kullanımı (S.165-170)
Doç. Dr. Osman KAFTANOĞLU Çukurova Univ. Ziraat Fak.

Tartışma

ALTINCI OTURUM

Arı Ürünlerinin İşlenmesi, Kullanımı ve Kalite Kontrol Sorunları
Başkan: Dr. Meftune EMİROĞLU  TOBB Sanayi Dairesi Başkanı

Balın Pazara Hazırlanması (S.171-174)
Eser ÖZKAN Atatürk Orman Çiftliği, Aysel BAŞAR  Türkiye Kalkınma Vakfı, Güngör BAYRAM  Atatürk Orman Çiftliği

Balda Kalite Kontrolü ve Standart Sorunlan (S.175-184)
Prof. Dr. Mehmet PALA  TÜBİTAK Marmara Bilimsel Araştırma Ens., Doç. Dr. Huriye WETHERlLT  TÜBİTAK Mar. Bilimsel Araş. Ens.

Arı Ürünleri ve Kullanım Alanlan (S.185-195)
Dr. Kadriye SORKUN Hacettepe Univ. Fen Fak., Dr. Ertaç TUTKUN  Türkiye Kalkınma Vakfı

Tartışma

Panel

Arıcılıkta Örgütlenme ve Destekleme Politikaları (S.197-210)
Yönetici: Sadullah USUMİ Gazeteci, Yazar

Prof. Dr. Hasan TATLIDlL (S.198-200)
Prof. Dr. Çetin FIRATLI (S.201-202)
Ahmet İNCİ (S.203-205)
Ahmet GÜNAYDIN (S.206-207)
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (S.208-210)