Yayın No:21

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:217

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Başkan: Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU

Mahir GÜRBÜZ (S.3)
Prof. Dr. Günal AKBAY (S.8)
Necmettin CEVHERİ (S.9)

Açılış Bildirisi:

TÜRKİYE`DE SÜT ENDÜSTRİSİNİN OTUZ YILI
Prof. Dr. Tümer URAZ (S.15)

BİRİNCİ OTURUM

Başkan: Dr. Erol BARAZ

SÜT ÜRETİMİNE YÖNELİK POLİTİKALAR

Süt Üretiminde Sorunlar ve Destekleme Politikaları (S.33)
Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ Doç. Dr. Gülderen OYSUN Doç. Dr. Erol ERGÜLLÜ

Süt Sığırı İthalinin Sorunları ve Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Teşviki (S.41)
Doç. Dr. Numan AKMAN

Tartışmalar (S.53)
Turan EREN, Dr. Okan ALPAR, Prof. Dr. Gürol ERGiN

İKİNCİ OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Mustafa METİN

SÜT SANAYİİNE YÖNELİK POLİTİKALAR

Süt Sanayiinde Teknolojik Düzey ve Geliştirme Politikaları (S.61)
Doç. Dr. Metin ATAMER, Doç. Dr. Celalettin KOÇAK, Doç. Dr. Atilla YETİŞMEYEN, Y. Doç. Dr. Abdi KARACABEY

Süt Sanayii Yatırımlarına Yönelik Teşvikler (S.69)
Prof. Dr. Hasan YAYGIN

Tartışmalar (S.83)
Prof. Dr. Mustafa ÜÇÜNCÜ, Dilek ÜLGÜRAY, Engin AKSOY

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Başkan: Cevdet ZIRHLI

SÜT ÜRÜNLERİNDE PAZARLAMA SORUNLARI

Süt Ürünleriyle İlgiliYasal Düzenlemeler ve Sorunlar (S.97)
Prof. Dr. Mehmet DEMiRCİ, Dr. Şefik KURULTAY

Dış Ticarette ve AT ile ilişkilerde Süt ve Süt Ürünlerinin Yeri 107
Erol EREN, Fatih ÖZCAN, Kemal TOKUÇ

Tartışmalar (S.123)
Doğan VARDARLI, Nureddin İREN, Prof. Dr. Mustafa METİN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Emel SEZGİN

SÜT TÜKETİM SORUNLARI

İçme Sütü Tüketiminin Artırılması ve Okul Sütü Programlan (S.135)
Zeynep Arabacıoğlu ÖZBİLEN

Süt Ürünleri Yönünden Tüketici Eğilimleri (S.149)
Prof. Dr. Atilla KONAR, Dr. Mehmet GÜVEN, Y.Doç. Dr. Cahide YAĞMUR

Tartışmalar (S.163)
Ayşe AKMAN, Songül BEKTAŞ, Prof. Dr. Ergün ÖZALP

AÇIK OTURUM

Başkan: Sadullah USUMl

TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ (S.181)

Katılanlar: Ali Zafer TACİROĞLU, Güven ERDAL, Ahmet ARSAN, Ata ÜNVER, Prof. Dr. Tümer URAZ