Yayın No:19

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:561

İcindekiler

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE SİYASAL PARTİ TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI

Mahir GÜRBÜZ (S.2)
Süleyman DEMlREL (S.9)
Necmettin ERBAKAN (S.17)
Bülent ECEVİT (S.36)
Hüsnü DOĞAN (S.50)
Fikri SAĞLAR (S.58)

1.OTURUM;

Başkan: Turan GÜNEŞ

TARIMIN GELİŞİM DOĞRULTUSU

Tarım Ürünlerinin Dış Ticaretinde Alternatif Pazarlar 62
Yıldız AKIN, Rahim YEM

AT Karşısında Türkiye Tarımı 88
Gülcan ERAKTAN

Tartışmalar: 103
Çelik ARIOBA, Okan KARAGÖZOĞLU, Namık Kemal KILIÇ

2.OTURUM;

Başkan: Bilsay KURUÇ

TARIMIN GELİŞİM DOĞRULTUSU

Türkiye ve Dünyada Tanm Ürünleri Üretim ve Ticaret Eğilimleri (S.116)
Cemil ERTUĞRUL

Dünya Tarımındaki Gelişmeler Karşısında Türk Tarım Politikası (S.135)
Duran TARAKLI

Tartışmalar. (S.152)
Haluk KASNAKOĞLU, İlhan TEKELİ

AÇIK OTURUM;

Başkan: Doğu ERGİL (S.163)

2000`Lİ YILLAR EKONOMİSİNDE TARIM

Katılanlar:

Siyasal Parti Temsilcileri

Ekrem CEYHUN,
Lutfullah KAYALAR,
Mehmet ALP,
Fehim ADAK.
Ahmet AKIN

3.OTURUM;

Başkan: Mehmet YÜCELER

TARIMDA KAMU ÖRGÜTLENMESİ

Çağdaş Yönetim ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S.196)
Ergin ÖZÜGÜR

2000`li Yıllarda Tarım Bakanlığının İşlevleri ve Örgütlenme Modeli (S.225)
Ayhan ELÇİ

Tartışmalar: (S.236)
Avni BAŞDOĞAN, M. Turgay ERGUN, Süha OK, Ali TOPUZ

4.OTURUM;

Başkan: Ziya Gökalp MÜLAYlM

TARIMDA ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ

Tarım Sektöründe Kooperatif Dışı Örgütlenme (S.257)
A. Rıza KARACAN

Tanm Kesiminde Kooperatif Örgütlenme ve Tarımsal Kooperatifçilik Politikası (S.276)
Ayhan ÇIKIN

Fransa`da Tarımsal Meslek Örgütleri (S.300)
Remi AUREJAC

Tarımda Üretici Organizasyonları - Bazı Gözlemler (S.320)
Jeffrey BALL

Tartışmalar: (S.325)
İsmail DUYMAZ, Yakup KEPENEK, Nedim TARHAN, Niyazi YÜKSEL

5. OTURUM;

Başkan: Nurettin KAŞKA

ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Raporu 342
Sunan: Yusuf DENİZ

Türkiye`de Tarımsal Araştırma Süreci (S.346)
Kazan ABAK

Araştırma ve Teknoloji Sorunları (S.357)
Murat OKTAR

Dünyada Tarımsal Araştırma Öncelikleri ve Türkiye (S.364)
Nedret DURUTAN

Tartışmalar: (S.373)
Tamer AYDOĞ, Lütfi ÇAKMAKÇI, Coşkun SAYDAM, Mengü GÜLER

6.OTURUM;

Başkan: Akif KANSU

TARIMSAL ÜRETİM VE İSTİHDAM

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Öğretim Araştırmasının Sonuçları (S.389)
Sunan: Cemal TALUĞ

Türkiye`de Ziraat Mühendisi (istihdamı) (S.410)
Turan GÜNEŞ

Tartışmalar: (S.504)
İçen BÖRTÜCENE,  İlhan DÜLGER,  Kâmil MUTLUER

PANEL:

Başkan: Ömer SAATCİOĞLU (S.533)

ARAŞTIRMA - TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

Katılımcılar:

Atillâ ALTUNAY,
Erkan BENÜ,
Aytekin BERKMAN.
Adnan KAHVECİ,
Cemal TALUĞ,
Ergun TÜRKCAN

KAPANIŞ KONUŞMASI (S.562)
Mahir GÜRBÜZ