Yayın No:18

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:390

İcindekiler

l.OTURUM:

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahir GÜRBÜZ`ün Açış konuşması (S.9)
SHP Genel Başkanı Erdal İNÖNÜ`nün konuşması (S.18)
DYP Genel Başkanı Süleyman DEMİREL`in konuşması (S.28)
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah KAYALAR`ın konuşması (S.46)

2. O T U R U M :

T.Z.O.B. Genel Başkanı Osman ÖZBEK`in konuşması (S.65)
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Doç.Dr. Yücel ÇAĞLAR`ın konuşması (S.75)
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Başkanı Adnan KORKMAZ`ın konuşması (S.81)
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim YETKİN`in konuşması (S.86)
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Yücel AKINCI`nın konuşması (S.91)
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adına Prof. Dr. Cemal TALUĞ`un konuşması (S.93)

3. O T U R U M :

Tarıma Yönelik Tarım Politikaları
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN (S.103)

Tarım Ürünleri İç ve Dış Piyasalarındaki Gelişmeler
Prof. Dr. Ergün KİP (S.114)

Tartışmalar :
Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT (S.149)
Prof. Dr. Yakup KEPENEK (S.154)
Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM (S.159)

4. O T U R U M :

Makro Ekonomik Yaklaşımlar Açışından 1980-1990 Arası Tarım Sanayi İlişkileri
Prof. Dr. Turan GÜNEŞ (S.167)

Tarım Sanayi İlişkilerindeki Gelişmeler
Dr. Meftune EMİROĞLU (S.191)

Tartışmalar:
Aykut GÖKER (S.197)
Murat OKTAR (S.199)
Dr. Namık Kemal KILIÇ`ın konuşması (S.201)

5. OTURUM:

Prof. Dr. Aydın Güven GÜRKAN`ın sunuş konuşması (S.205)

Tarımda Yapısal Değişim
Prof. Dr. Metin TALİM (S.209)

Tarım Kesiminde Gözlenen Toplumsal Değişim
Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK (S.230)

Türk Tarımında Yapısal Değişme
Prof. Dr. Gülten KAZGAN (S.251)

Tartışmalar

Prof. Dr. Suat AKSOY (S.259)
Prof. Dr. Korkut BORATAV (S.262)

Sorulara verilen cevaplar (S.266)

6. O T U R U M:

Prof. Dr. Cevat GERAY`ın sunuş konuşması (S.271)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Dr. Hurman OCAKLI (S.272)

D.S.İ. Genel Müdürlüğü
Özden BİLEN (S.296)

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Erdoğan YÜCEL (S.298)

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Dr. Ahmet SAYLAN (S.310)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Osman TEKİNEL (S.313)

Tartışmalar:
Prof. Dr. Ali BALABAN (S.323)
Prof. Dr. Aytekin BERKMAN (S.326)
Prof. Dr. Duran TARAKLI (S.328)

Sorulara verilen cevaplar  (S.330)

7. O T U R U M :

1 inci Tur Konuşmalar :

Prof. Dr. Doğu ERGlL`in sunuş konuşması (S.339)
Metin GÜRDERE`nin konuşması (S.341)
Prof. Dr. Abdülkadir ATEŞ`in konuşması (S.347)
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER`in konuşması (S.353)
Ahmet AKIN`ın konuşması (S.359)
Fehim ADAK`ın konuşması (S.363)

2 nci Tur Konuşmalar :

Fehim ADAK`ın konuşması (S.367)
Ahmet AKIN`ın konuşması (S.370)
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER`in konuşması (S.374)
Prof. Dr. Abdülkadir ATEŞ`in konuşması (S.379)
Metin GÜRDERE`nin konuşması (S.384)
Mahir GÜRBÜZ`ün kapanış konuşması (S.390)