Yayın No:16

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:377

İcindekiler

TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahir GÜRBÜZ`ün Açış Konuşması (S.5)

BİLDİRİLER

BİRİNCİ OTURUM

Türkiye`de Tarımsal Yapı ve Bu Yapı içinde Hayvancılığın Önemi ve Geleceği
Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ
Doç. Dr. Taner KIRAL , (S.21)

Türkiye`de Canlı Hayvanlar, Ham ve İşlenmiş Hayvansal Ürünler, İç ve Dış Pazarlaması, Topluluğa Uyum Sorunları.
Prof. Dr. Turan GÜNEŞ
Araş.Gör. Mevhibe ALBAYRAK
Araş. Gör. Ahmet TURAN (S.36)

İKİNCİ OTURUM

Türkiye`de Kaba Yem Üretiminde Çayır Mer`a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Fahrettin TOSUN
Prof. Dr. Ömer BAKIR,
Prof. Dr. Yunus SERİN,
Prof. Dr. Sahabettin ELÇİ,
Prof. Dr. Sadık GENÇKAN,
Prof. Dr. Ahmet ERAÇ (S.81)

Türkiye`de Karma Yem Üretimi ve Teknolojisi
Prof. Dr. Remzi AKYILDIZ,
Prof. Dr. Mustafa ERGÜL,
Doç. Dr. Murat ZlNClRLlOĞLU (S.103)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Türkiye`de Hayvan Islahı, "Sorunlar ve Öneriler"
Prof. Dr. Ayhan ELlÇlN,
Prof. Dr. Orhan ALPAN,
Doç. Dr. Numan AKMAN,
Doç. Dr. Mehmet ERTUĞRUL (S.119)

Hayvancılıkta Biyoteknoloji Alanındaki Gelişmeler ve Ülkemizdeki Uygulamalar
Prof. Dr. Yücel AŞKIN,
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI (S.145)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Sığır Besiciliğinin Sorunları ve Çözüm önerileri
Dr.Emin BAYRAKTAROĞLU. (S.163)

Türkiye Hayvancılığının Geliştirilmesi için Uygulanan Projeler ve Katkıları
Haşim ÖĞÜT. (S.169)

BEŞİNCİ OTURUM

Ülkemizde Hayvan Barınaklarının Durumu ve Geliştirme Olanakları.
Prof. Dr. Aydın ÖNEŞ,
Prof. Dr. Salim MUTAF,
Doç. Dr. ibrahim ÇİLİNGİR,
Doç. Dr. Metin OLGUN (S.193)

Hayvancılık Kredileri ve Hayvansal Üretimde Verimliliğe Etkileri.
Engin ÇADIRCI (S.205)

ALTINCI OTURUM

Türkiye`de Et Üretim-Pazarlama Yapısı ve Sorunları.
Prof. Dr. Rıfat OKUYAN,
Doç. Dr. Erkan REHBER (S.223)

Ülke Hayvancılığı ve Et Pazarlamasında Kamu Sektörü.
Akın SAREYYUPOĞLU (S.238)

YEDİNCİ OTURUM

Türkiye`de Süt Üretimi, Sorunları, Dış Alım ve Satımı.
Prof. Dr. Tûmer URAZ,
Doç. Dr. Metin ATAMER,
Doç. Dr. Celalettin KOÇAK,
Yrd. Doç. Abdi KARACABEY. (S.273)

T.S.E.K.`nün Süt Üreticileri ile İlişkileri ve Bölgeler İtibariyle Çiğ Süt Üretiminin Değerlendirilmesinde, Kurumun ve Özel Sektör İşletmelerinin Etkinliği.
Alhas BAŞARAN (S.286)

SEKİZİNCİ OTURUM

Hayvan Hastalıklarından Korunma ve Mücadele Yöntemleri.
Prof. Dr. Mustafa ARDA,
Prof. Dr. Nejat AYDIN. (S.301)

Hayvan ve Biyolojik Madde İthalatının Viral Hastalıklar Yönünden Önemi.
Prof. Dr. ibrahim BURGU,
Araş.Gör. Aykut ÖZKÜL (S.323)

DOKUZUNCU OTURUM

2000`li Yıllara Doğru Türkiye Tavukçuluğuna Bakış.
Prof. Dr. Rüveyde AKBAY,
Prof. Dr. Ahmet TESTİK,
Doç. Dr. Mesut TÜRKOĞLU,
Doç. Dr. Özge ALTAN (S.337)

Tavukçulukta Üretim, Pazarlama ve Örgütlenme Modeli
Şükrü KALELİ (S.354)

Hayvancılık Yayımında Kooperatiflerin Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Z. G. MÜLAYlM,
Prof. Dr. Cemal TALUĞ (S.366)