Yayın No:15

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:440

İcindekiler

Açılış Konuşmaları ve Siyasi Parti Temsilcilerinin Konuşmaları (S.1)

Mahir GÜRBÜZ (S.3)
Teoman ALPTÜRK (S.13)
Süleyman DEMİREL (S.17)
Necmettin ERBAKAN (S.31)
Erdal İNÖNÜ (S.47)

1. Oturum;
Başkan : Gülten KAZGAN

Kalkınma ve Gıda Sanayii (S.59)

Gıda Sanayiinde Gelişim
C. Tanıl KÜÇÜK (S.61)

Gıda Sanayiinde Destekleme Politikaları
Gülcan ERAKTAN (S.65)

Tartışmalar
Meftune EMİROĞLU. Yakup KEPENEK, Osman DEMİREL, Ali Zafer TACİROĞLU (S.87)

2. Oturum;
Başkan : Şenol ERDOĞAN

Tarımsal Üretim ve Gıda Sanayii  (S.99)

Gıda Sanayii Hammadde Talebi Acısından Türkiye Tarımı
Hüsnü Y. GÖKALP, Nadir IŞIK (S.101)

Tarım Sektörü Gelişme Projeksiyonu ve Gıda Sanayii
Güven ÖZERİN, Ferruh IŞIN (S.127)

Tartışmalar
Ali DİREN, Bülent KOCAKURT, Emel SEZGİN, Duran TARAKLI (S.153)

3. Oturum;
Başkan : Namık Kemal KILIÇ

Olanakları ve Sorunları ile Gıda İhracatı (S.169)

Pazarlama Teknikleri Acısından Gıda Sanayii
Fahrettin OTLUOĞLU (S.171)

Gıda İhracatında Alternatif Pazarlar
Ahmet SAHİ NÖZ  (S.191)

Tartışmalar
Ali AKMAN, Mevhibe MEŞHUR, Ünal YURDAGEL. Turan GÜNEŞ (S.217)

4. Oturum;
Başkan: Ayşe BAYSAL

Gıda Tüketimi ve Beslenme (S.237)

Gıda Tüketimi ve Yeni Yönelişler
Sevinç YÜCECAN  (S.239)

Besleme Sorunları ve Gıda Sanayii
Aysel KAVAS (S.247)

Tartışmalar
Orhan KOKSAL, İmren ÖZALP, Gülden PEKCAN (S.263)

5. Oturum;
Başkan : Teoman ALPTÜRK

Bilimsel Teknolojik Gelişme Açısından Gıda Sanayii (S.277)

Gıda Biliminde Gelişmeler ve Öncelikli Araştırma Konuları
Aziz EKŞİ (S.279)

Gıda Teknolojisinde Son Gelişmeler ve Türkiye Uygulamaları
Mehmet PALA (S.291)

Tartışmalar
Talat ONGAN, Aydın SEVERGE, Edip TAHİNCİOĞLU  (S.305)

6. Oturum;
Başkan : Faruk BERKSAN

Gıda ve Yasal Düzenlemeler (S.311)

Gıda Sanayii Açısından Yasal Düzenlemeler
Haluk ELDEM (S.313)

Tüketici Açısından Yasal Düzenlemeler
Bülent İLİK (S.321)

Tartışmalar
Gürol ERGİN, Erol GÜLTEKİN, Nazmi KUMRAL, İsmail MERT (S.329)

PANEL,
Başkan : Gülcan ERAKTAN

Gıda Sanayii Politikaları (S.353)
Osman ÖZBEK, Mustafa PARLAK, Yakup KEPENEK, Musa DEMİRCİ, Aziz EKŞİ, Şinasi ERTAN, Mehmet PALA (S.355)

PANEL;
Başkan : Yavuz DONAT

Tüketici Açısından Gıda Sanayii (S.389)
Ali Paşa, AKSU, Yıldırım AKTUNA, Ahmet ÇAVUŞOĞLU. Arıçtan TÖNÜK, Sinan VARGI (S.391)

Kongre Değerlendirmesi Muammer KAYAHAN (S.423)

Tartışmalar (S.433)