Yayın No:13

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:80

Giriş

"İLACINIZ GIDALARINIZDIR"
Hipokrat

Beslenme-yaşam bütünselliğini tanımlama açısından, binlerce yıl öncesi edilmiş bu söz, toplumsalı değişmenin gündeme taşıdığı sorunsal nedeniyle bugün anlamlı bir özdeyiş niteliği kazanmıştır.

Üretim sürecinde uğradıkları değişimlerle besinler, yeni yapılara dönüşmüş, tüketici insanlık ise teknolojik katkılarla oluşan bu karmaşık yapılanmanın bir bölümünü bile yeterince farkedememiştir.Yenilen her lokmada, yudumlanan her damlada ne kadar hormon, cıva, kurşun, radyasyon, pestisit, mikotoksin olduğu, hangi ölçüde hastalık ve zehirlenme etmeni taşındığı sorulan, tüketiciler açısından kuşkudan öteye gidememiştir.Toplum, genciyle-yaşlısıyla, zenginiyle-yoksuluyla, kentlisiyle-köylüsüyle böylesi tehlikelerin tedirginliğini yasamaya başlamıştır.

Tüketiciyi, teknolojinin bilinçsiz ya da bilerek yanlış kullanımından korumak elbette mümkün. Ama önemli olan, bu konuda sorumluluk duyan tüm kurum, kuruluş ve bireylerin bir araya gelmesi, ortak çözümlemeleri birlikte arayıp bulması ve demokratik etkileşim sürecini işleterek, birleştiren çözümlemelerin yaşama geçirilebilmesidir.

İcindekiler

 1. Önsöz .(S. l)
  Gündem (S.2)
 2. Açılış Konuşmaları
  1. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Mahir Gürbüz`ün Konuşması (S.3)
  2. A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sayın Akif Kansu`nun Konuşması (S.7)
  3. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar`ın Konuşması (S.10)
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçın`ın Konuşması. (S.13)
  5. T. Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Osman Özbek`in Konuşması. (S.16)
 3. Tebliğler
  1. Gıda Kontrol Kavramı
   Prof.Dr. Veliddin Gürgün (S.19)
  2. Dünyada Gıda Kontrolü
   Yard.Doç.Dr. Aydın Öztan (S.25)
  3. Türkiye`de Gıda Kontrolü
   Prof.Dr. H.Yusuf Gökalp (S.33)
 4. PANEL konuşmaları. (S.44)
 5. Değerlendirme (S.78)

Ekler