Yayın No:9

Sunuş

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının düzenlediği Tarım Haftası` 87 etkinlikleri 6-7 Ocak 1987 tarihleri arasında Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

Daha önceki yıllarda Odamız tarafından geleneksel olarak 10 Ocak günü kutlanan, "Ülkemizde Tarımsal öğretimin Başlamasının Yıldönümü" törenlerini 1987 yılından başlayarak bir "Tarım Haftası" şeklinde değerlendirmeyi kararlaştıran Odamız, böylelikle Hafta süresince ülke tarımının ve Ziraat Mühendisleri mesleğinin sorunlarının gündeme getirilerek çözüm yollarının tartışılacağı bir platform oluşturmayı amaçlamıştır.

Tarım Haftası` 87 etkinlikleri, 6 - 7 Ocak 1987 günlerinde TÜRKİŞ salonunda konularında yetkin konuşmacıların ve tartışmacıların katıldığı" 1980 Sonrası Türk Tarımı-Yapısal Gelişmeler ve Sorunlar" adlı Sempozyumla başlatılmıştır.

8 Ocak 1937 günü Dost- Sanat Ortamında "Ağaçlar ve Orman" konulu dia gösterisi, 9 Ocak 1987 günü AST`da sergilenen " Zengin Mutfağı " adlı oyunla süren hafta etkinlikleri, 10 Ocak 1987 günü yine TÜRKİŞ salonunda yapılan "Tarımsal öğretimin Başlamasının 141. Yıldönümü"ne ilişkin tören ve. bunun devamında " Tarım ve Eğitim" konulu Panel ile sona erdi.

Ülke ekonomisinin, ve toplumsal yapısının temelini oluşturan tarım sektörünün giderek ağırlaşan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarının irdelenerek, çözüm yollarının önerildiği etkinliklerin kamuoyuna kalıcı olarak aktarılması amacıyla yayınlanan bu kitabın tarıma ışık tutacağı inancı ile Tarım Haftasının düzenlenmesindeki değerli katkılarından dolayı Sayın Muzaffer SENCER`e, Sayın Doç. Dr. Gürol ERGİN`e, Sayın Doç. Dr. Yücel AŞKIN`a, Hafta etkinliklerine katkıda bulunan tüm katılımcılara, ayrıca bu eserin meydana gelmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür eder, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Şerafettln TAV
Yönetim Kurulu Adına
T.M.M.Ö.B. ZiRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Başkanı

İcindekiler

SUNUŞ

TÜRKİYE TARIMININ YAPISAL SORUNLARI (S.6)

EKONOMİK GELİŞME VE TARIMSAL GELİRLER (S.12)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İÇ TİCARET HADLERİ (S.16)

TARTIŞMA (S.49)

TARIM-SANAYİ FİYAT EĞİLİMLERİ VE SORUNLARI (S.57)

1980 SONRASI DIŞSATIMIMIZDA GELİŞMELER (S.63)

TÜRKİYE`NİN AVRUPA TOPLULUĞUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI ( 1981 - 1985) (S.72)

TARTIŞMA (S.79)

1980 SONRASI TARIM POLİTİKASI VE AET`YE UYUM OLANAKLARI (S.83)

GAP VE GAP İLE TÜRK TARIMI ARASINDAKİ İLİŞKİLER (S.98)

TARTIŞMA (S.106)

TOPRAK REFORMUNDA URFA ÖRNEĞİ (S.112)

KÖY DÖNÜŞÜM TİPOLOJİSİ VE KÖYLÜ/ÇİFTÇİ HANELERİN UYUM VEYA DİRENİŞ STRATEJİLERİ (S.118)

YENİ BİR TARIM POLİTİKASI GEREKSİNİMİ (S.122)

TARTIŞMA (S.126)

Ekler