Yayın No:04

Yayın Yeri: ANKARA

Sunuş

"Her çocuk, kendisinin veya ailesinin ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, politik görüşleri, ulusal ve sosyal kökeni, ekonomik durumu ne olursa olsun sağlık, eğitim sosyal güvenlik gibi olanaklardan eşit olarak yararlanmaları, zulüm ve sömürüden korunmaları, sağlık ve eğitimini aksatacak, ya da gelişimini engelleyecek biçimde çalışmasına izin verilmelidir..." diyen "Çocuk Hakları Bildirgesinin" yayınlanışının 20. yılı olan 1979 yılı Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir.

Demokratik kitle örgütleri böyle olaylarda varlığını kanıtlamak durumundadır. Hem kültür yaşamımıza hem de toplumumuzun belli kesimlerinin bilinçlenmesine katkıda bulunarak kanıtlayabilir bu varlığını.

Ülkemizin kırsal kesiminde, on köyden bir tanesinde okul yok. Aynı kesimde yaşıyan kız çocuklann yarısı okula gitmiyor. Nijer 1000 çocukta 200 bebek ölümü ile Dünya birincisi; ülkemiz kırsal kesiminde bu sayı 158, kentler ortalaması da 20 bebek ölümü olarak belirlenmiştir.

Ziraat Mühendisleri odası olarak bizim olaya bakışımız yukarıda belirttiğimiz ilkelerden geçmektedir. Bu nedenle olayı üç yarışma ile değerlendirmeyi yeğledik. Karikatür yarışmasına, ülkemizde son yıllarda belirgin bir gelişme göstermesi ve kültürel yaşamımıza ve eğitim çalışmalarına katkısı açısından baktık. Olayı yaşıyan kardeşlerimizi devrede tutmak için onlar arasında iki ayrı dalda yarışma düzenledik. Büyük ilgi gördük. Resim ve düzyazıya katılanlar arasında dereceleme yapmak oldukça güç oldu.

Yukarıda bir bölümümünü verdiğimiz Birleşmiş Milletlerin yayınladığı "Çocuk Haklan Bildirgesi" İnsanlık çocuğa verebileceğinin en iyisini vermek zorundadır, da der. Verdikleri ise ortada...

Bu yarışmaları gerçekleştirmede emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Bu demetin ürünlerini sunmaktanda kıvanıyoruz.

Saygılarımızla
Ziraat Mühendisleri Odası
25.Dönem Yönetim Kurulu

Ekler