Yayın No:51

Yayın Yeri: ANKARA

Giriş

A. Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen "TÜRKİYE l. SÜTÇÜLÜK KONGRESİ" 20 - 22 Haziran 1974 tarihlerinde Ankara`da Türk-İş Konferans Salonunda yapılmıştır.

Tarım sektörünün önemli bir kesimini oluşturan sütçülüğümüzün içinde bulunduğu sorunları değişik yönleri ile tartışmak daha ileriye götürülmesi için çıkış yolları aramak ve bu alanda çalışan kuruluşların gayretlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla düzenlenen kongrede on tebliğ sunulmuş ve çeşitli konuşmacılar da değerli katkılarda bulunmuşlardır. Ayrıca kongreye geniş yer veren TRT ve basın organları aracılığı ile çalışmaların kamu oyuna etkin bir şekilde yansıması sağlanmıştır.  

Bu kitap kongrede sunulan tebliğleri, açılış konuşmalarını ve kongre bildirisini içermektedir. Türkiye l. Sütçülük Kongresi`nin gerçekleşmesinde ve başarısında emeği geçenlere teşekkür eder, bu kitabın ilgililere yararlı olmasını dileriz.

ANKARA Ağustos 1974

İcindekiler

BÖLÜM l

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Rasim Doğuş
Prof. Dr. Muazzez Eralp
Dr. Duran Taraklı

KONGRE BİLDİRİSİ BÖLÜM II

TEBLİĞLER

 1. Cumhuriyetimizin İkinci 50 Yılına Girerken Türkiye Sütçülüğünün Genel Görünümü
  Prof. Dr. Zühtü Yöney
 2. Süt ve Mamullerinin Toplumumuzun Beslenmesindeki Yeri ve Önemi
  Prof. Dr. Ahmet Kurt
 3. Sütçülüğün Ekonomimizdeki Yeri ve Süt Sanayiimiz
  Yaşar Azgün
 4. Şehirlerde İçme Sütü Sorunu
  Osman Ötker
 5. Yurdumuzda Süt Üretimi ve Değerlendirilmesinde Kooperatifleşme Hareketleri
  Turgut Yıldırım
 6. Süt ve Mamullerinin Kontrolü, Standardizasyon ve Yasalar 
  Dr. İlbilge Saldamlı
 7. Türkiye Sütçülüğünde Öğretim ve Eğitim
  Doç. Dr. Nesrin Kaptan
 8. Türkiye Sütçülüğünde Araştırma ve Yayım
  Dr. Hasan Yaygın
 9. Türkiye Sütçülüğünde Organizasyon ve Pazarlama
  Prof. Dr. Turan Güneş 
 10. A. E. T. Karşısında Türkiye Sütçülüğü 
  Doç. Dr. Tümer Uraz

Ekler