Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:256

Fiyatı:10 YTL

Giriş

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası‘nca 13-14 Ekim 2006 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonu‘nda düzenlenen "Dünya Gıda Günü" Sempozyumunda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirileri içermektedir.

İcindekiler

İÇİNDEKİLER  

AÇILIŞ KONUŞMALARI  

R.Petek ATAMAN - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı.....................1                              

Hasan KÜÇÜK - TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı..................3

Gökhan GÜNAYDIN - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı..............7

Mehmet SOĞANCI - TMMOB Başkanı.........................11

Abdellatif TABET - FAO Türkiye Temsilcisi.................15 

  

I. OTURUM  

GIDA GÜVENCESİ İÇİN TARIMA YATIRIM....................17  

Neden Gıda Güvencesi İçin Tarıma Yatırım..............21

Melek ÇAKMAK - FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı

 

Tarım ve Gıda Sektöründe Yatırım ve Rantabilite.........24

Ömer Faruk BERKSAN - Ekonomist - Kar Şirketler Grubu

 

Tarım ve Gıda Sektöründe Son Çeyrek Yüzyılda Kamusal ve Özel Yatırım-Gıda Sektöründe Yabancı Sermaye Kullanımı....................32

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER - İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi  

I.Oturum Tartışma ........................39

  

II. OTURUM

GIDA GÜVENCESİ SEKTÖREL ANALİZ....................43  

Gıda Güvencesi -  Bitkisel Üretim..............47

Doç. Dr. M. AVCI BİRSİN Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

Gıda Güvencesi - Hayvansal Üretim.................................64

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

 

Gıda Güvencesi - Gıda Sanayi.......................................90

Orhan DİREN Diren Gıda Sanayi - Tokat Milletvekili

 

AB Sürecinde Sektörün Yararlanabileceği Yatırım Programları.................94

Kai BAUER - AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Sektör Yöneticisi

II. Oturum Tartışma .................................97

 

III. OTURUM

BELGELENDİRME, LABORATUVARLAR VE ÖRGÜTLENME..............101  

Kalite Güvence Sistemleri ve Belgelendirme......................105

Doç. Dr. Aydın ÖZTAN Hacettepe Üniv. Gıda Müh. Bölümü

  

Laboratuvarlar......................................109

Samim SANER Gıda Güvenliği Derneği Başkanı

  

Sektörde Üretici Örgütlenmesi....................................115

Mahmut ESKİYÖRÜK S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Koop. Birliği Yön. Kur. Başkanı

  

Sektörde Tüketici Örgütlenmesi............................119

Turhan ÇAKAR    Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı   

III. Oturum Tartışma ..................................123

           

IV. OTURUM

GIDA GÜVENCESİ - GIDA GÜVENLİĞİ.......................127           

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.........................131

Prof. Dr. Murat ÖZGEN Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

  

Bulaşanlar......................................................139

Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER Yüzüncü Yıl Üniv. Gıda Müh. Bölümü

  

Pestisit ve Bitki Gelişimi Düzenleyicileri.........................148

Prof. Dr. Neşet KILINÇER Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

           

Veteriner İlaçları ve Hormonlar....................153

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ  Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi  

IV. Oturum Tartışma ............................162  

  

V. OTURUM

GIDA SANAYİNDE YENİLİKLER...................167

Akıllı Ambalajlar...............................................171

Doç. Dr. Zehra AYHAN Mustafa Kemal Üniv. Gıda Müh. Bölümü

 

Nano Teknolojinin Gıda Endüstrisindeki Uygulamaları...........176

Dr. Behiç MERT - Prof. Dr. Hamit KÖKSEL Ankara Üniv. Gıda Müh. Bölümü - Hacettepe Üniv. Gıda Müh. Bölümü

 

Yeni Gıdalar (Novel Foods) .............................................181

Prof. Dr. Artemis KARAALİ İstanbul Teknik Üniv. Gıda Müh. Bölümü

 

Nutrigenomiks....................................187

Dr. Serdar SAVAŞ İleri Tıp Teknolojileri Ltd. Şti. Yön. Kur. Başkanı  

V. Oturum Tartışma .....................191

  

VI. OTURUM

GIDA HİZMETLERİNDE KAMUSAL YAPILANMA ..............195  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nda Gıda Hizmetlerinin Yapılanması..............199

Halis KORKUT  TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem ve Gıda Tescil Hizmetleri Daire Başkanı

  

Kamusal Alanda Yetki Karmaşası.......................203

Prof. Dr. Muammer KAYAHAN Ankara Üniv. Gıda Müh. Bölümü

  

Çiftlikten Sofraya Gıda Denetiminde Multidisipliner Yaklaşım..................208

Prof. Dr. Şeminur TOPAL Yıldız Teknik Üniv. Biyomühendislik Anabilim Dalı

  

4‘lü Hijyen Paketi................................................213

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İstanbul Teknik Üniv. Gıda Müh. Bölümü  

VI. Oturum Tartışma .........................................219          

  

VII. OTURUM-PANEL

KONUNUN TARAFLARININ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ VE HİZMETLERİNE BAKIŞI....223  

Adem TATLI   AKP Temsilcisi ................................................................................227

Orhan Ziya DİREN   CHP Temsilcisi........................................................................229

Üzeyir AMBER  ANAP Temsilcisi............................................................................232

R. Petek ATAMAN  Gıda Mühendisleri Odası Başkanı..................................................235

Hasan KÜÇÜK  Kimya Mühendisleri Odası Başkanı....................................................237

Gökhan GÜNAYDIN  Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı.............................................239

Tartışma ............................................................................................................244

  

SONUÇ BİLDİRGESİ............................................................................................255  

Ekler