Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:190

Fiyatı:10

Giriş

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 161. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, 11-12 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Salonu‘nda düzenlediği, "Seçim Sürecinde Tarım Sektörü Sempozyumu"nda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirileri içermektedir.

İcindekiler

İÇİNDEKİLER  

  

AÇILIŞ KONUŞMALARI ...............................................1

 

Dr. Gökhan GÜNAYDIN..............................................3

Prof. Dr. Zeki ERTUGAY.............................................7

Mahmut Nedim BİLGİÇ.............................................11

Mustafa ÖZYÜREK.....................................................15

Zeki SEZER...............................................................19

 

BİRİNCİ OTURUM

TARIM SEKTÖRÜ ANALİZİ..............................23

"2006 Tarım Yılının ve 2007 Bütçesinin Değerlendirilmesi"...........25

Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ

"2006 Tarım Yılının ve 2007 Bütçesinin Değerlendirilmesi"...........29

Prof. Dr. Oğuz OYAN

"2006 Tarım Yılının ve 2007 Bütçesinin Değerlendirilmesi"...........35

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

"2006 Tarım Yılının ve 2007 Bütçesinin Değerlendirilmesi"...........41

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

 

İKİNCİ OTURUM

TOPRAKTAN ŞEKERE, TARIM SEKTÖRÜNDE YÖNETİM VE SİYASET.........49

"Topraklarımızda Yasal-Yönetimsel Sorunlar:

KHGM‘den İl Özel İdarelerine, 5403‘ten 5557‘ye" ...............................51

Yrd. Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN

"Cargill NBŞ Fabrikasına İlişkin Yasal Süreç" ..................................61

Avukat İsmail İŞYAPAN

"Şeker Fabrikalarındaki Özelleştirmelerin Analizi" .........................65

İsa GÖK

"Türkiye Şeker Sektöründeki Gelişmelerin Ekonomik ve Sosyal Analizi" .....75

Yrd. Doç. Dr. Mikdat ÇAKIR

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

TARIM VE GIDA SOSYOLOJİSİ............................91

"Tarım-Gıda Sosyolojisinde Devlet: Ulus-Devletten Ulusötesi Devlete Mi?"......93

Atakan BÜKE - Aynur OZUĞURLU

"Küreselleşme Açısından Besin Rejimlerinde Ulusaşırı Şirketlerin Rolü"..........99

Kaan Evren BAŞARAN

"Tarımda Kadın  ve Küreselleşme Sürecine Sosyolojik Bir Bakış"...................105

Mina FURAT - Kübra GÖKDEMİR - Sermin GÖLOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Nadide KARKİNE

"Gıda Sistemindeki Küresel Dönüşümler Bağlamında Perakende Sektörünün Değişen Konumu ve Gıda Tüketiminin Metalaşması"................................113

Mahir KALAYLIOĞLU - Hatice YEŞİLDAL

  

DÖRDÜNCÜ OTURUM

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNDE SORUNLU YILLAR................121

"Ziraat Mühendislerinin Özlük Hakları Alanında ZMO‘nun Çalışmaları"........123

Dr. Turhan TUNCER

 

BEŞİNCİ OTURUM

TARIM SEKTÖRÜNDE DESTEKLEME - PAZARLAMA SORUNLARI: 2006 YILINA BAKIŞ....131

"Çukurova ve Pamuk" ..................................133

Güven BURMA

"Narenciye Sektöründe Yaşananlar"...........139

Rıfat KODAL

"Fındık Sektöründe Yaşananlar".................143

Onur ŞAHİN

"Zeytinyağı Sektöründe Yaşananlar".........149

Cahit ÇETİN

 

 

ALTINCI OTURUM

SİYASETİN TARIM SEKTÖRÜNE BAKIŞI................153

Prof. Dr. Cemal TALUĞ............................................155

Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ............................................157

Prof. Dr. Gürol ERGİN..............................................161

Cevher CEVHERİ.....................................................167

Cafer YÜKSEL..........................................................173

Hasan MACİT..........................................................177

TARTIŞMA BÖLÜMÜ...............................................181

Ekler