BAHADIR AYDIN

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:110

Fiyatı:8

Giriş

Türkiye‘nin sosyo ekonomik göstergeleri, tarım sektörünün ülke içindeki konumunu ortaya koymaktadır. Bu itibarla Türkiye, yarı çevre / çevre ülkelerde sıklıkla görüldüğü üzere, iktisadi ve sosyal yaşamı içinde tarım sektörü ve kırsallığı önemlice yer tutan bir ülke konumundadır. Bu bağlamda da tarım ve kırsallığın ülkenin sosyal, ekonomik ve politik tartışmalarının temel konuları arasında olması sürpriz değildir.

Nüfus artışı, tarımsal üretim, iç ve dış ticaret hadleri, yoksulluk, göç, kendine yeterlilik ve tarımsal dış ticaret gibi konular, tarımla doğrudan ya da dolaylı ilişkileri çerçevesinde, süregiden tartışmanın önemli ana başlıklarını oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında, bu başlıklardan tarımsal dış ticaret konusu ele alınacak ve değerlendirilecektir. 

Tarımsal dış ticaretin niceliği ve niteliğindeki değişim, yukarıda sayılan konuların hemen tümü ile neden ya da sonuç açısından ilişki içerisindedir. Mevcut istatistiki yöntemlerin tarımsal dış ticaret eğilimlerinin alt sektörler itibariyle ortaya konulmasında yarattığı güçlük yanında, saptanan sonuçların yorumlanmasında ulusal-uluslararası birçok değişkenin hesaba katılması gereği, tarımsal dış ticaret alanını çetin bir çalışma konusu haline getirmektedir. Buna karşılık bu alanda çok sayıda iktisadi ve siyasi aktörün çoğu zaman birbiriyle çelişen değerlendirmeler yapması, konunun yukarıda belirtilen özelliğinden kaynaklanıyor olsa gerek.

Sunuş

Kitabı edinmek isteyen üyelerimiz bulundukları yerdeki Şubelerimize veya İl Temsilciliklerimize başvurarak yada Ziraat Mühendisleri Odası 271551 no.lu Posta Çeki hesabına kitap bedelini (8.00.-TL.) yatırdıktan sonra, ödeme makbuzu ile birlikte açık adreslerini (0 312 418 51 98) no.lu faksa gönderdikleri takdirde kitap adreslerine kargo ile ödemeli olarak gönderilir.

Ekler