Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:928

Fiyatı:25 TL

Giriş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nca, 27-29 Mayıs 2009 tarihlerinde Van‘da düzenlenen II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu‘nda sunulan bildiriler yer almaktadır.