Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:240

Giriş

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara‘da düzenlediği "VI. Öğrenci Kurultayı"nda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirileri içermektedir.