Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:143

Fiyatı:15 TL

Giriş

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası‘nca 16 Ekim 2010 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde düzenlenen "Açlık Utancın Tarihsel Adı" Sempozyumunda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirileri içermektedir.